خودرو در صفوف منظم در سانتا رزا در حمایت از زندگی ماده

بوق و شاخ و دست و فریاد شعارهای حامیان Black Lives Matter جنبش و خواستار پلیس اصلاحات ساخته شده پیام خود را با صدای بلند و واضح یکشنبه در سانتا رزا جایی که آنها به انتظارنشسته بودند تا در صفوف همراه سونوما Avenue, سایت پلیس شهر و آتش مقر.

وسایل نقلیه شرق به رهبری از طریق شهرستان و سپس دور اطراف, به مناسبت شروع چه چیزی می تواند یکی دیگر از دراماتیک هفته آوازی تظاهرات فشار برای تغییر چشمگیر در اجرای قانون استقرار و صرف.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>