هزاران نفر در خارج از دربی کنتاکی در لوییویل به طور مسالمت آمیز اعتراض کردند

Homeاستار ادوریسترهزاران نفر در خارج از دربی کنتاکی در لوییویل به طور مسالمت آمیز اعتراض کردند
آهنگ پیشواز همراه اول