اوآهو خدمات حمل و نقل برای بررسی درجه حرارت در تمام شهرستان رانندگان اتوبوس پس از یک سقوط بیمار مبتلا به کروناویروس

Homeاستار ادوریستراوآهو خدمات حمل و نقل برای بررسی درجه حرارت در تمام شهرستان رانندگان اتوبوس پس از یک سقوط بیمار مبتلا به کروناویروس
آهنگ پیشواز همراه اول