هاوایی تعداد 21 جدید کروناویروس موارد به عنوان ایالت شمارش افزایش می یابد به 1,220

Homeاستار ادوریسترهاوایی تعداد 21 جدید کروناویروس موارد به عنوان ایالت شمارش افزایش می یابد به 1,220
آهنگ پیشواز همراه اول