حداقل 1 مجروح در انفجار و آتش سوزی در کشتی USS Bonhomme ریچارد در پایگاه نیروی دریایی سن دیگو

Homeاستار ادوریسترحداقل 1 مجروح در انفجار و آتش سوزی در کشتی USS Bonhomme ریچارد در پایگاه نیروی دریایی سن دیگو
آهنگ پیشواز همراه اول