کربن اکتیو – خرید کربن فعال قیمت بازار – فرآب تدبیر تصفیه

از کربن اکتیو یا فعال به جهت سپید کردن دندانها نیز استعمال میشود. چنانچه در آب فلزات سنگین و نیترات وجود داشته باشد کربن اکتیو آنان را حذف نمی کند مگر این که ساخت کننده کربن از قبل به موضوع حذف همین فلزات اشاره کند. این ادغام با الکل ها، دی اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و عمده ترکیبات معدنی مانند لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای خوبی ساخت نمی کند، اما یُد را خیلی عالی جذب می کند. کربن مصرف شده به شکل لجن در حوض ته نشینی توده می شود. کربن اکتیو یک جور جاذب توانا با جذب سطحی فوق العاده می باشد بطوریکه در هیچ حلال شناخته شده ای حل نمی شود و برجسته ترین مشخصه آن حذف انتخابی آلاینده هاست و در برخی موارد برای بازیافت مواد هم بکار می رود. کربن فعال دانه ای هم به شکل واحد تماسی جداگانه و یا این که بعنوان یک بستر در ترکیب مهم صافی شنی و آنتراسیت به کار می رود. از قبلی تا امروز زغال فعال شده یکی از مهم ترین مواد به جهت تصفیه آب و هوا به شمار می رود که حتی در سپید کردن سطح های و دندان ها هم نقش مهمی دارند. کربن اکتیو نقش موثری در تصفیه آب و از دربین بردن میکروبها و آلودگیهای آب داراست و به راحتی در یک‌سری ثانیه بوی بد کلر را از در میان برده و مزه آن را خوبتر میکند. نقش کلیدی کربن فعال در حوزه جذب ناخالصی های آلی محلول و از در میان بردن مواد موثر بر بو، طعم و رنگ در هیدروکربن های هالوژنه و سایر آلاینده های کربن فعال و تصفیه آب آلی است. یکی دیگر از راستا های کاربردی گسترده کربن فعال، تصفیه و از در بین بردن مایعات است که از دارای ویژه ای در داروخانه ها، مواد غذایی، نوشیدنی و بقیه صنایع برخوردار است. از ویژگی های آن می توان به اقتدار مکانیکی بالا، افت فشار قلیل و میزان غبار ناچیز اشاره کرد و از آن به جهت جذب در فاز گازی استعمال می کنند. طرز های مختلفی به جهت مقابله اساسی همین نقص‌ وجود دارد که از پاراگراف آنان می اقتدار به استعمال از زغال اشاره نمود. کوچکترین ذرات کربن یا ذغال را می توان در نوع پودری آنها مشاهده نمود. این مورد قضیه بایستی گزینه دقت اشخاصی که همین ماده را در فیلترهای بوگیر ، هودها و سیستم های در دست گرفتن گاز استفاده می نمایند قرار بگیرد، زیرا مونواکسید کربن به وسیله حواس انسان قابل تشخیص نمیباشد که سمی و مرگ آور است.

ایندکسر