چگونه کودکان را وارد دنیای مطالعه کتاب کنیم؟

گوگل اخیراً برنامه خواندن کودکان را منتشر کرده است که کتاب انگلیسی به بچه های دبستانی کمک می کند مهارت های خواندن و خواندن خود را بهبود ببخشند. این برنامه جدید که به صورت رایگان در دسترس است ، در حال حاضر از انگلیسی ، پرتغالی ، اسپانیایی ، هندی ، اردو و چندین زبان از جنوب شرقی آسیا پشتیبانی می کند.

کتاب انگلیسی کودکان

به گفته کارمندان گوگل کتاب انگلیسی، این نرم افزار به کودکان اجازه می دهد تا کتاب ها را با صدای بلند بخوانند ، بنابراین به آنها امکان تلفظ صحیح کلمات کتاب انگلیسی کودکان و خواندن کتاب های درسی مختلف را می دهد. از دیگر ویژگیهای کتاب انگلیسی این نرم افزار کمک به نظارت بر رشد مهارتهای زبانی کودکان کتاب انگلیسی کودکان است. ویژگی دیگر این سرویس تهیه بازی های کلمه ای است.

دانلود کتاب انگلیسی

گوگل عنوان “با هم بخوانیم” که دانلود کتاب انگلیسی به معنای خواندن طولانی کتاب انگلیسی است ، برای دانلود کتاب انگلیسی سرویس کتاب جدید کودکان خود کتاب انگلیسی انتخاب کرده است. سال گذشته کتاب انگلیسی نرم افزار دانلود کتاب انگلیسی مشابهی به نام Bolo به زبان هندی در هند راه اندازی شد.

سایت ایران پیپر

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>