پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

بهترین پیستون به جهت موتورسیکلتهای شهری چیست ؟ از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط مضاعف بدنه ی آن هست که طراحان مجبور می شوند به جهت پرهیز از گریپاژ، پیستون را مهم لقی مضاعف بسازند، مگر آن که حساس طرح هایی این انبساط را سایز پیستون tu5 کمتر دهند. کاربرد نوع آلومینیومی این قطعه، آن قدر گسترده شده میباشد که در موتورهای دیزلی نیز استفاده می شوند؛ ولی در موتورهایی که احتمال آب شدن آلومینیوم وجود دارد، دسته هایی که از متاع چدن هستند، کماکان کاربرد خویش را حفظ کرده اند. همین شیار در قسمت بالای پیستون و همچنین در ذیل رینگ روغنی، وجود دارد. این قطعه در واقع در مرکز و قلب موتور قرار داراست و هنگامی می توان آن را بازدید کرد که درب سوپاپ و سر سیلندر باز شده باشد. رینگ پیستون نیز به عامل خاصیت ارتجاعی آن، از چدن یا این که آلیاژهای فولادی ساخته می شود. می شود. به این مراد پیستون را به قشرهای نگهدارنده آغشته می نماید تا مقاومت پیستون در برعلیه سایش ارتقاء یابد لازم به ذکر می باشد که برخی از این پوشش ها نظیر پوشش گرافیتی، روغن را در خویش نگه می دارند. به طور نمونه اگر دو اتومبیل اصلی شرایط یکسان، اهمیت میزان پیستون های معین دارید، خودرویی که تعداد بیشتری از همین قطعه دارد، توان بیشتری ایجاد می کند. پیستون های دو زمانه را در سواریهای سایز ریز کلیدی موتورهای کم حجم پیستون خام مشاهده میکنیم. همین پیستون ها که در موتورهای چهار روزگار به کار گیری می گردند اکثر در خودروها کاربرد دارند. این بدان معناست که لقی در همین پیستون میبایست اندکی بیشتر از لقی در پیستونهای چدنی باشد، غالبا به جهت خودداری از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی به کارگیری می‌گردد که در تحت چهار نحوه مرسوم آن‌ها را به اختصار میکنیم. در همین طراحی توان و سرعت بسیار اندک می‌شود . در همین حالت قدرت و سرعت را میتوان مشاهده کرد . اگر شاتون بوسیله یک گزن پین روان، به پیستون متصل شده است خارهای نگهدارنده ان را واقع در روی پیستون در آورید. پیستون دارای سر صاف: سطح تاج این پیستونها صاف و یک دست است. تراز بالایی بعضی از آن ها به صورت صاف و مسطح، بعضی به شکل گنبدی و برخی هم به شکل مقعر است. این قطعه از آلومینیوم یا چدن ساخته می شود. در همین خودروها حساس توجه به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون تولید می شود که از بازخورد سوپاپ ها با همین قطعه پرهیز می کنند. به همین عامل روش های پایین را جهت جلوگیری از انبساط پیستون به فعالیت می برند. حرکت عمودی آن درون سیلندر به وسیله شاتون، به حرکت چرخشی، تبدیل و به میل لنگ منتقل می شود.

ایندکسر