وکیل مهریه در تهران – گروه وکلای آریا دادیار

البته در آیتم وجه نقد لازم است، ارزش مهریه به نرخ روز تحلیل شود. در‌حالتی که مهریه وجه نقد باشد به نرخ روز ارزیابی می‌شود به طور نمونه قیمت مبلغی که پیش از این در سال ۶۰ در حیث گرفته شده هست به استدلال تورم در این سی سال از دست رفته است و دیگر آن ارزش قدیمی را ندارد. در حالتی که سوالی در همین حوزه دارید میتوانید قبل از ازدواج حیاتی نماینده قانونی مهریه مشاوره حقوقی نمایید. شما نیز تا به امروز اشخاصی را چشم اید که قبل از ازدواج به وکیل مهریه مراجعه می کنند؟ مهریه یا این که مهر یا این که Mahr به مالی گفته می شود که مرد در زمان وقوع عقد ازدواج به زن (همسر) خویش می پردازد و یا مکلف به پرداخت آن می شود. بر مبنا رای زنی حیاتی وکیل مهریه، مهریه عندالمطالبه مهریه ای هست که هر روزگار که زوجه مطالبه کند، زوج موظف به پرداخت آن است. مهریه مالی است که مرد در زمان انعقاد عقد نکاح می بایست به زن خود بپردازد یا موظف به پرداخت می شود و زن به محض وقوع عقد، صاحب و مالک وکیل برای حکم جلب مهریه مهریه می شود. در اجرای ماده 1092 در صورتی که عین مهر تلف شده باشد، شوهر می تواند مثل یا نصف قیمت مهر را از زن بگیرد. مهرالمثل : ممکن است در عقد نکاح ، مهر گزینش نشود ، در این رخ زن و شوهر می توانند پس از وقوع عقد اصلی موافقت یکدیگر نسبت به گزینش مهر توافق کنند. از این محصول تأمین شده می اقتدار ، مهریه را برداشت. در صورتی که مبلغ مهریه کمتر از بیست میلیون تومان و تا بیست میلیون تومان برآورد شود، دادخواست مطالبه مهریه به شورای حل اختلاف محل سکونت زوجه نثار می شود و معمولا مدت روزگار رسیدگی در شورای حل اختلاف ویژه خانواده کاهش از دادگاه خانواده است. همچنین براساس میزان مهریه، منبع رسیدگی به پرونده ی مطالبه ی مهریه هم گوناگون خواهد بود. ⭐️ پرونده جدایی یک طرفه از طرف مرد که همسر وی اهمیت ۴ مرد دیگر از پاراگراف نماینده قانونی طلاق خویش رابطه برقرار کرده بود. همینطور می قدرت تعهد بر فعالیت و اعمال انسان نظیر آموزش یک هنر یا تدریس زبان، تعلیم آهنگ و از همین قبیل را هم مهریه قرار داد. ولی در شرایطی‌که ملکی بخواهد به عنوان مهریه گزینش شود بایستی عین آن در عالم بیرون وجود داشته باشد تا بتواند به محض وقوع عقد جز اموال زوجه قرار گیرد. در تعریف و تمجید مهریه می بایست گفت که مهریه یکی از از حقوق مالی زوجه هست که از طرف مرد به زن پرداخت می شود.

ایندکسر