وبینارهای دسته بندی سخنرانی و فن بیان

در دنیای امروز که دنیای رقابت ها و تخصص هاست، قرار گرفتن در شرایط های کاری و روش گفتمان و بازخورد حیاتی اشخاص از اصلی بالایی برخوردار است.حتی فردی که از تخصص و تجربه بالا نیز برخوردار باشد نمی تواند خود را بینیاز از یادگیری حرفه ابلاغ بداند. مطالب همین وبینار به صورت کاملا کلاسهبندی شده ارائه می‌شود بدین ترتیب در هر لحظه از وبینار میتوانیم بهراحتی پیببریم که در کجای مسیر قرار داریم و چه مطالبی از فن ابلاغ کلام اصلی همسر آن باقی ماندهاست. مهارت های خوب سخن نمودن و حرفه ابلاغ موضوع مضاعف مهمی میباشد که هر انسان موفقی بایستی آن را کسب کند فن بیان صوتی . سخنرانی یک ارائه شفاهی هست که هدف آن ارائه دیتاها یا آموزش اشخاص در آیتم یک مورد قضیه مختص است. همه اشخاص به همین مهارت نیاز دارا‌هستند زیرا در مرزو بوم ما چنین مهارت کاربردی و لازم در مکتب تدریس داده نمیشود. عمده مردم دنیا عشق و علاقه دارا‌هستند بتوانند آنقدر عالی سخن نمایند و فن ابلاغ داشته باشند تا تمامی به صحبتهایشان گوش فرا دهند. سخنوران بزرگ در طول تاریخ برنده شده اند انقلاب ها و احساسات را بر انگیزند و مردم را به سمت فعالیت سوق دهند. سخنرانی ها بیانگر ادامه سنت شفاهی در مقابل رابطه متنی در کتاب ها و بقیه رسانه ها میباشند و رشته ابلاغ را می توان به هنر اطلاع رسانی و ترغیب افراد، اصلی به کار گیری از مهارتهای سخنرانی، در توده بیان کرد. به جهت افرادی که زمان صحبت نمودن دهانشان عالی باز و بسته نمی شود همین تمرین فراوان یاری می کند که صدای پر‌نور و پرانرژی به دست آوردن کنند. به جهت داشتن حرفه بیان خوب صدای شما باید رسا و پر‌نور باشد یعنی صدا شما نباید لرزش داشته باشد و حجم صدا به رخ نا منظم و نا موزون باشد تا مخاطب به شنیدن مطالب شما علاقمند شود. فارغ از تمرین و ممارست به یک گوینده و سخنران عالی تبدیل نمیشوید. مخاطبان مختلف انتظارات مختلفی از یک سخنور عالی دارا هستند ولی اکثریت آنها، حیاتی همین دارای که، یک سخنور خوب باید بضاعت و توان نگهداری منافع خود را به جهت مدت طولانی داشته باشد، نیز رأی هستند. شیوه آموزش به رخ تعاملی بوده بهطوری که در آن عملکرد شده تا هرچه بخش اعظم به پرسش ها اشخاصی که در تدریس حضور دارا‌هستند پرداختهشود.

ایندکسر