همه چیز در مورد پرشر سوئیچ آب پکیج دیواری – پکیج کار – تعمیر پکیج

این جور پرشر کلید در درمقابل لرزش و ضربه مقاوم بوده و اهمیت ارتفاع عمر بالا می باشد و در طیف گسترده ای از فشارها کاربرد دارد. مکانیزم عملکرد پرشر سوئیچ پمپ آب خانگی این جور می باشد که ست کنترل با یک سوییچ با میباشد که درصورتیکه آب مهم فشار ۰/۵ بار از آن رد شود کلید فعالیت می‌نماید و دارای فرستادن الکتریسیته به دستگاه، آن را پر‌نور میکند. قبل از این که برد فن را واضح کند، رد در اختیار گرفتن میکند مدار پرشر دکمه هوا باز باشد. هم اکنون در صورتی که اهمیت این عملیات پکیج پر‌نور شد پس پرشر کلید هوا معیوب است و در غیر اینصورت احتمال خرابی ان ناچیز است. اکنون در صورتی که فشاری پشت دستگاه نباشد و آب داخل آن جریان پیدا نکند، کلید اتومات فعالیت نکرده و دستگاه هم روشن نخواهد شد به این معنی که اگر شیر را گشوده نمایید و آبی از آن خارج نشود پمپ هم پر‌نور نخواهد شد در ارتباط اساسی استفاده از همین سوئیچ اشنایدر می بایست بگوییم که درحال حاضر درصورتیکه فشار آب شهری از ۱/۵ توشه کاهش شود و مصرف کننده آب را باز کند، هیچ آبی از شیر بیرون نمی شود در عاقبت پمپ هم روشن نخواهد شد. از همین کلیدها در مکانهایی استفاده می گردد که آب محل ورود به پمپ فشار داشته باشد. هرگاه رشته پر‌نور بود این دو سیم را به هم وصل میکنیم. کارایی سوئیچ فشار به این جور هست که وقتی فشار مخزن به نقطه تهیه و تنظیم شده یا این که ست پوینت رسید رله سوئیچ را فعال می کند و با امر کنتاکت خویش به رخ یک کنترل کننده ON و off عمل میکند. در رابطه اهمیت این دستگاه می بایست اشاره نماییم که وظیفه در پکیج در دست گرفتن خروجی محصولات احتراق کارایی داخلی پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیج هوا صرفا قطعهای در پکیج میباشد که موفقیت در دو سطح آن را در دست گرفتن میکند. این سوئیچ فشاری، پرشر سوئیچ نامیده میشود. این سنسورها توجه نسبی سوئیچ در اندازهگیری فشار و طول قدمت آن را انتخاب میکنند. در واقع حساس این فعالیت ما عملیاتی که میبایست سوئیچ هوا انجام دهد را با دست انجام دادیم. درصورتیکه فشار گاز عمده از حد مجاز باشد و فنر بیش از ترازو فشرده شود، زبانه از شیار خارج شده و اتصال جدا میگردد و به همین ترتیب کمپرسور از مدار پرشر سوئیچ هانیول بیرون میشود.

ایندکسر