نظامنامه و ضوابط طراحی هتل

اهمیت ایـن احـوال وسایل و نحوه هایی که به جهت تأمین موجودیت آن ها به فعالیت می رود، دستخوش برخـی تغییـرات چشـمگیرگردیده کـه موجـب به‌وجود آمدن هتل و تفاوت اکثر آن اساسی سایر مرکز ها پذیرایی نظیر مسافرخانه، متل، پاتوق مسافران، مهمانسرا، انـواع هتـل هـای مختص نظیر هتل های دریانوردان می گردد. تعداد کارکنان و وظایف محوله ایشان عواملی مانند نوع، اندازه، حالت محلی هتل، وابستگی آن به یک زنجیره هتل، توانایی گروه رئیس و نـوع مالکیـت آن تعیین می شود. بر پایه همین تعریف، جهانگردی کلمه هست از : تیم کار های کسانی که به مکانهایی بیرون از محل زندگی و عمل خود به قصد تفر یح و استراحت و انجام کارها دیگر هجرت می کنند و بیش از یک سال پی در پی در آن مکانها نمی مثل (راجر، .(1384 امروزه در دنیا دارای اعتنا به دیدگاههای جدید در مورد گردشگری و تعریف ها نهادهای جهانی، پدیده گردشگری به عنوان گوشه ای از فرهنگ معاصر و یک طرز جهانی به جهت تأمین نیازهای معنوی انسان و ارتقا کیفیت زندگی از روش همبستگی جوامع و فرهنگهای ریز و بزرگ، محسوب می شود. معماری پایدار (معماری سبز)1 یکی از از گرایش ها و رویکردهای نوین معماری می باشد که در سال های اخیر گزینه دقت جمع متعددی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری که برخاسته از مفاهیم بسط استوار می باشد در پی سازش و هماهنگی حساس محفظه زیست یکی از نیازهای دارای بشر در دنیا کنونی است. همین مقاله طراحی هتل توریستی پنج ستاره اهمیت خط مش معماری استوار در منطقه آیتم مطالعه استان گیلان مورد تحلیل قرار داده است. تیم طراحی دکوراسیون داخلی نیکا چوب فراهم ارائه خدمات صفر تا صد از سطح مشاوره، طراحی، تولید، تا تراز نصب و اجرا در تمامی بخش های مورد نیاز در پروژه های اجرایی طراحی داخلی هتل است. در هتلهای یک ستاره دست‌کم کسب امتیاز یک برای هر آیتم الزامی هست و دستکم میانگین مجموع امتیازات در این تراز از مرتبه نباید کاهش از ۲ باشد. برنامه استانداردی برای تشکیلات هتل وجود ندارد. در هتل هـای بزرگتر، تعداد کارمندان بیشتربوده و همین طور دارای مهارت و تخصص بیشتری میباشند تا بتوانند سرویس ها بهتری را به میهمانان ارائه دهند. رتبه بندی هتل ها براساس زیبایی و تراز کیفی خدماتی است که ارائه می دهند و باعث ارتقا کرایـه اتـاق هتـل مـی گردد (اشکال .(2-5 براین اساس می اقتدار مقدار کرایه اتاق در هتل را نشان دهنده رتبه بندی آن دانسـت. پس بنابراین یک هتل مجموعه ای هست از عملکردهای متفاوت اصلی ماهیت متنوع؛ اهـم از اقـامتی، تفریحـی، ورزشـی، اداری وخدماتی و از جمله موضوعاتی در طراحی هست که می قدرت آن را در گروهی قرار داد که جواب دهی بـه عملکـرد مجموعـه از اولویت های با آنها است. رومیان درزمان حکومت اگوستین ساختمانهای مسکونی ده طبقه یکسری واحدی می ساختند که دسترسی به طبقات آن به یاری پلکان میسر بود و مصالح حساس ایجاد این بناهای بلند چوب بود؛ دردوران حکومت اوگوستوس برای کاهش خطر آتش سوزی ارتفاع ساختمانها به m 21 محدود شد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان اکثر در آیتم ضوابط طراحی هتل pdf رایگان لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر