مقاوم سازی سازه ها

به جهت مقاوم سازی پی در ساختمان های دیرین می توان شناژ به پی موجود طولانی تر کرد، بعد ها فونداسیون را ارتقا داد و با ستفاده از کابل های پیش تنیده مقاوم سازی شالوده را بالا برد. میله های کششی پیش تنیده ی عمودی به منظور اتصال بنا به فونداسیون آن و مقاوم سازی در برابر لنگر واژگونی هم به کارگیری مقاوم سازی تیر بتنی اهمیت ژاکت بتنی می شود. برای مقاوم سازی ساختمان های کهن بنایی میتوان از افزودن فریم پیرامونی، افزودن میلگرد و پاشیدن بتن شاتکریت به دیوارها، افزودن کلاف در محل اتصال دیوار و سقف و استعمال از پشت بندهای بتنی استفاده کرد. این سند را جهت ضبط در پرونده ساختمان به شهرداری محل تسلیم نمایند. 5 – ثبت گواهینامه انجام عملیات مقاومسازی در پرونده ساختمان در شهرداری محل. مقاومسازی ساختمان و سازهها به امداد کامپوزیت FRP مضاعف کارآمد و مؤثر است. 4 – اخذ گواهینامه انجام عملیات مقاومسازی. دیوار برشی را میتوان دارای به کارگیری از کاشت میلگرد در ستون ها و یا این که دارای به کار گیری از کانال ای از آرماتورها انجام داد. نیاز به بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی بنا و همچنین میتواند حیاتی توجه به نتایج حاصل از دسته سازی کامپیوتری و یا مقایسه جراحت های وارد به ساختمان های شبیه در بقیه بخش ها احساس گردد. 4- در شرایطی که در نصب دیوارهای برشی فولادی از جوش کارگاهی و پیچ های پای فعالیت استفاده شود، فرایند کارگزاری سریع خیس و هزینه های تولید و ساز، تماشا و کنترل کمتر خواهد بود. ساختمانهای دیرین به سه جور ساختمان های سابق فولادی ، بتنی و بنایی تقسیم میشوند. بادبند در بنا منجر ارتقا مقاومت برشی و افزایش دشواری ساختمان شده تا نیاز سازه به شکلپذیری کمتر یابد. به‌این باعث اجرا و نصب استاندارد و اطمینان از چسبندگی تام در میان بتن و FRP در این شیوه مقاوم سازی زیاد حائز اهمیت میباشد. یک عدد از راهکارهای مقاوم سازی مخازن فولادی ، استعمال از محصولات کامپوزیتی پلیمری FRP می باشد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی لرزه ای لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر