مراسم کلنگ‌زنی پروژه مرکز نوآوری دیجیتال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

[ad_1]

با هدف ایجاد استارت آپ استدیو تحول دیجیتال در صنعت فولاد؛

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو مراسم کلنگ زنی پروژه مرکز نوآوری دیجیتال در فولاد امروز 13 خرداد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور قریب پول مدیر عامل ایمدرو، محمدی رئیس ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان، نیلی رئیس دانشگاه تهران، عباس زارعی همزکی رئیس پارک علم و فناوری تهران برگزار شد.

این پروژه با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، فولاد مبارکه اصفهان، دانشگاه تهران با هدف ایجاد استارت آپ استدیو تحول دیجیتال در صنعت فولاد برای استقرار هسته های نوآور و شرکت های فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران احداث شد.

با توجه به بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه و امضا تفاهم نامه همکاری امضا شده فی مابین شرکت فولاد مبارکه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دی ماه 1397، یکی از سه حوزه اصلی و استراتژیک شناسایی شده حوزه تحول دیجیتل می باشد که بر این اساس تفاهم نامه ای در حاشیه جشنواره صنعت فولاد در دی ماه 1398 فیمابین شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه تهران و ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید و بر اساس آن اقدامات اجرایی زیر برای آن تعریف شد:

براساس پروپوزال ارائه شده در مورد طرح تاسیس مرکز نوآوري تحول دیجیتال گروه فولاد مبارکه در دانشگاه تهران، برنامه زیر جهت تاسیس این مرکز مد نظر قرار دارد:

طراحی، ساخت و تجهیز فضای مرکز نوآوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:  فضایی با زیر بنای ۱۷۳۰ متر برای تأسیس مرکز اختصاص یافته که در این قرارداد 650 متر مربع آن براي این مرکز در نظر گرفته شده است که براساس مفاهیم و اصول تعریف شده براي مراکز نوآوري در مقیاس جهانی طراحی، احداث و تجهیز خواهد شد.

طراحی ساختار مدیریتی، حاکمیتی و مالکیت مرکز نوآوری : در ابتدای این طرح کمیته راهبری مرکز نوآوری  متشکل از نمایندگان فولاد مبارکه، پارک دانشگاه تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد می گردد و کلیه ساختارهای مدیریتی و حاکمیتی تحت نظارت و مدیریت این کمیته خواهد بود و سپس ساختار حاکمیتی مناسب این مرکز طراحی و به تصویب این کمیته خواهد رسید.

راه اندازی و جذب شرکتها و استارت آپها مطابق نقشه راه مصوب: براساس نقشه راه مورد تصویب کمیته راهبری، راه اندازی مرکز براساس برنامه های تعریف شده که در این طرح آمده است شروع خواهد شد.

[ad_2]

Source link