مدیریت پروژه: تعریف، تاریخچه، کارکرد، استاندارد و حوزه ها

همین عامل می تواند رئیس یکپارچه سازی پروژهها باشد که شامل برنامههای حساس و اهمیت نظیر برنامه گسترش منشور پروژه در سطح آغاز پروژه است. نرمافزارهای رایج در دست گرفتن پروژه شامل سری نرمافزارهای پریماورا (نرمافزار) وهمچنین نسخههای اماس پروجکت میباشد. مضمون‌ آن همین میباشد که فعالیتهای پیچیده را به واحدهای قابل کنترل تقسیم کنید. قبل از طراحی پایگاه داده باید بپرسید که چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز است، چه کاری اصلی آن انجام میشود، چه وقتی نیاز به تعمیر و غیره است. فرض نمایید که مدیریت بخش دیتاها شرکت، از شما به تیتر رئیس فناوری اطلاعات، خواسته هست تا یک پایگاه دیتا تازه و سیستم ورود داده ها ساخت کنید. ممکن می باشد مایل باشید مستقیما وارد پروژه شده تا اصلی مشکلات حساس رو به رو شوید. اگر همین فعالیت را نکنید، ریسک هدر رفتن دوران و پول را حساس ساخت یک شیوه حل خیلی ساده، یا این که خیلی پیچیده و یا این که خیلی دیر، یا انجام کاری که کاربران به آن نیاز ندارند، پذیرفتهاید. امروزه گانت چارت بدلیل معمولی و قابل فهم بودن آن , پروژه و نوشته های دانشجویی به عنوان روشی جذاب و پرطرفدار به شكل وسیعی در جهان جهت مدیر دوران پروژهها به كار برده می‌شود . موفقیت این پروژه حیاتی اینکه چه میزان همین هدف ها را برآورده میکنید، اندازهگیری میشود. هر چه در در آغاز آنان را صریحتر معین کنید، بعدا با اختلاف لحاظ کمتری در آیتم این که آیا انتظارات را برآورده کردهاید یا نه، مواجه میشوید. ولی نکتهی مهم راجع به هر گونه آموزشی، گزینش بهترین طرز حساس توجه به استاندارهای شخصیتان و شرایطتان است. حقیقتش همین میباشد که من به زمان ترجمه و گزینش اثرها چندان به عباراتی مانند «پروژه­ فکری» و این جور چیزها اهمیتی نمی­دهم. ابزاری که میتواند در اجتناب از همین مشکلات کمک کند، ساختار ناکامی کار (WBS) میباشد که به فرایند انتخاب دامنه و وظایف و تقریب زدن امداد میکند. که وظیفه تخمین هزینهها، اختصاص دارایی به منابع متعدد و براورد بها نهایی پروژه از جمله مهارتهای ۷ گانه رئیس پروژه به حساب میآید. در درحال حاضر حاضر در سازمان هاي صنعتي، پروژه هاي مختلف طراحي مي شوند و با طرز هاي متفاوت به تراز اجرا در مي آيند. انتظارات متعدد ذینفعان را به یک هدف منسجم و قابل در اختیار گرفتن تبدیل کنید. • برآورد نمایید چه مدت طول میکشد تا این وظایف را تکمیل کنید و به چه میزان پول و زمانه احتیاج دارید.

ایندکسر