مترینگ پمپ دیافراگمی

این گونه پلیمر هم یکی از بهترین انواع پلیمر مورد به کارگیری به جهت ساخت دوزینگ پمپ ها محسوب میگردد چون ویژگیهای مثبت متعددی دارد. ممکن میباشد از این دسته دوزینگ پمپ دارای عنوان پمپ پیستونی نیز یاد شود. محدوده دبی سری پمپ های اندازه گیر دربین 1 تا 10000 لیتر بر دقیقه و همینطور محدوده فشار کاری آنها بین 10 تا 2000 توشه است. دوزینگ پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ دسته ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند میزان دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آن‌ها دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بدین ترتیب هیچ یک از پمپ های ذکر شده نمی تواند به تیتر دوزینگ پمپ آیتم به کارگیری قرار گیرد. فشار در همین پمپ ها اثبات است اما همانطور که گفته شد دبی به شکل دستی یا این که اتوماتیک امکان تهیه نمودن دارد. مکانیزم حرکت: همانطور که می دانید حرکت موتور چرخشی بوده و در پمپ تزریق این حرکت چرخشی به وسیله میل لنگ به حرکت خطی تبدیل گردد تا کورس حرکتی و رفت و برگشتی را در پمپ ساخت کند. مکانیزم ساده همین پمپ شامل غلطک و شلنگ می باشد. مکانیزم حرکت بگونه ای میباشد که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. ۵- تنظیم درست ارتفاع ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ پر‌نور میباشد بایستی انجام شود. همینطور از یک عملگر هیدرولیکی یا پنوماتیکی یا این که الکتریکی می قدرت به کار گیری کرد تا حیاتی سیگنالی که از سیستم میگیرند، میزان تزریق را به صورت اتوماتیک کنترل کنند. تهیه و تنظیم دبی: اصلی تغییر تحول سرعت و طول کورس میزان دبی دوزینگ تغییر تحول می کند. در بخش اعظم مترینگ پمپ ها یک میکرومتر یا این که پتانسیومتر به جهت تهیه میزان ذبی به شکل دستی استعمال می شود. دبی را درصورتیکه بخواهی به صورت دستی تهیه کنیم به وسیله ولوم یا این که سوییچ انجام می‌گیرد و درصورتیکه بخواهیم به صورت اتوماتیک تهیه کنیم به وسیله تابلو دستور و سنسورها کنترل می شود که این تفاوت اعتنا و آلرژی در مدل تولید صافی دوزینگ پمپ تولید کننده می باشد. پمپ اندازه گیر دوز تعیین شده به رخ دستی یا این که اتوماتیک از یک مایع را به خطوط لوله یا این که مخازن دوزینگ اکواریوم تزریق می کند. این فعالیت به طور کلی در پمپ های تزریق با مکش سیال به محفظه باطن پمپ، آن گاه دهش آن به خطوط لوله انجام می شود.

ایندکسر