فشار شکن ، فشار شکن آب ، تولید کننده انواع شیرهای فشار شکن

همینطور شیر هیدرولیک دیپلماتیک در سایزهای متفاوتی و در گونه های گوناگونی به بازار قیمت شیر فشار شکن 4 اینچ عرضه می شود. شیرهای هیدرولیک دیپلماتیک از کیفیت زیاد بالایی در مقایسه حساس انواع شیرها برخوردار می باشد و این مسئله آن را از دیگر محصولات شبیه آن مختلفی ساخته است. مسئله اهمیت دیگر در رابطه اصلی به کارگیری از شیرهای فشار شکن ، دمای سیال می باشد. به همین صورت که افت فشار را بین شیرهای فشارشکن تقسیم می نماییم یا این که در سیستم، فشار شکن را به طور موازی آیتم استعمال قرار می دهیم. یا این که در سیستم از دو فشار شکن به صورت موازی به کار گیری می نماییم زمانی که یکی از از آن ها از سیستم بیرون شود دیگری وارد سیستم شود و وقفه تولید نشود . از همین فشارشکن ها برای هنگامی که یکی از آن ها از سیستم خارج و دیگری وارد شود و می خواهیم مسافت ای بینشان نیفتد یا این که مثلا برای هر طبقه در یک ساختمان تعدادی طبقه یک میزان افت فشار احتیاج داریم ، به جهت قرار دادن فشار شکن ها از سیستم موازی بهره می گیریم. به ادله این‌که در بارهای اندک، شیر مجبور میباشد در شرایط نزدیک به بسته عمل کند و به سبب به وجود وارد شدن فاصله ناچیز در بین بخش پلاگ شیر و نشیمنگاه آن ، سرعت در این بخش افزایش یافته و موجب خوردگی و نازک شدن بخش های درونی شیر می گردد. به جوش وارد شدن سیال به دلیل افت فشار را کاویتاسیون می گویند، و در کلیه سیستم های هیدرودینامیکی که فشار سیال تغییر تحول می کند بایستی این پدیده گزینه بررسی قرار گیرد. به ادله اینکه اکثر عیب های فشار شکن ها در اثر وارد شدن اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) ساخت می گردد، اضطراری هست از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) پیش از شیرهای فشار شکن بکار موفقیت و صافی ها به رخ دوره ای و طبق برنامه زمانی تمیز و خدمت شوند. از آن جایی که عمده مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی (در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) به وجود می آید صد رد صد بایستی از صافی (سپریتور در سیستم بخار ) قبل از شیر های فشار شکن به کار گیری کرد و صافی ها به رخ دوره ای و اهمیت برنامه وقتی تمیز و سرویس گردند.اگر تجهیزات کارگزاشتن شده در خروجی شیرهای فشار شکن قابلیت تحمل فشار ورودی به شیر را نداشته باشند بایستی از شیر های اطمینان (safety valve) به کارگیری نمود تا در رخ فساد آن ها از دستگاه مراقبت به عمل آید .

ایندکسر