فروش و خرید الکترود آما و میکا

الکترود در جوش کاری مهم قوس الکتریکی کلمه میباشد از یک میله ی فلزی یا این که غیر فلزی که جریان الکتریسته از آن عبور و قوس الکتریکی در میان آن وسطح عمل تشکیل می شود الکترود به جهت جوشکاری استیل . 1. در همین دسته جوشکاری از جریان برق مستقیم DC به کارگیری می‌شود که موجب استوار شدن جریان قوس الکتریکی میشود. سه: همین دسته از الکترود تنها اهمیت جریان مستقیم مورد استعمال قرار میگیرد. 2- درصورتیکه الکترود از جنس فلز اهمیت نقطه ذوب پائین خیس باشد به طور همزمان با ساخت قوس الکتریکی انتهای الکترود ذوب شده و قطرات فلز مذاب می تواند از الکترود انقطاع شده و در مسافت قوس الکتریکی به طرف حوضچه جوش حیاتی شتاب پلاسماجت منتقل شود در این وضعیت آنرا مصرفی consumable یا این که قوس الکتریکی فلزی Metal – arc می نامند . الکترودهائی که علامت سوم آن ها ۳باشد فقط در حالت افقی آیتم به کارگیری قرار می گیرند. واحد سنجش موثر از نرمی و انعطاف پذیری جوش نسبت به استحکام کششی عرضی مربوط به استحکام برشی آن ورق می باشد که برای ماکزیمم نرمی همین مقدار مساوی ۱ و برای شرایط تردی حدود صفر است. نیروی وارده معمولا برای چندین سیکل پس از انقطاع شدن جریان الکتریکی نگاه داشته شده و اندکی هم افزایش می یابد و سپس رها می شود. به جهت منشاء اصلی توان معین نرخ ذوب اساسی ازدیاد شدت جریان ارتقا می یابد . الکترودهایی کلیدی نشانه آخر ۳ جزو پر مصرف ترین کدها می باشد .درجه دشواری از مجموعه صفر و یک کاهش است ولی از گروه ۲ عمده است. این گونه از الکترود ها حساس حجم مذاب مضاعف بوده و به جهت پر کردن درز های بزرگ به فعالیت می روند. در صورتی نیز که نیاز به خشک کردن مجدد این قطعات باشد، حالت آن در دمای 100 تا 120 سکو سانتیگراد به مدت یک ساعت فراهم است. انجماد پرشده (Fill Freeze Electrode): الکترودهای جوشکاری انجماد مالامال شده با فلاکسی سنگین بوده و ضمن بضاعت بیرون نمودن سرباره، قابلیت ساخت دانه هایی با مخلوط یکنواخت را نیز دارند. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای الکترود استیل غذا وب تارنما خود باشید.

ایندکسر