فروش آنتی اسکالانت RO با قیمت عمده – شرکت زيست آب پژوهش ®

در طرز آزمایشگاهی اثر آنتی اسکالانت بر رسوبات را می سنجند و در طرز میدانی بایستی تمامی پارامتر های اهمیت و اضطراری سیستم RO را یادداشت نمود و در یک مقطع زمانی ۳ ماهه نتیجه های را بررسی کرد تا معلوم گردد این آنتی اسکالانت چه میزان توان دفع و در اختیار گرفتن رسوبات دارد. ضروری به ذکر هست ترکیبات آنتی اسکالانت بایستی دقیق، به اندازه، مطلوب و به ترتیب حساس یک دیگر میکس شوند تا در فرایند ایجاد آن اختلالی تولید نشود. متفرق کردن: ترکیب شیمیایی آنتی اسکالانت به نوع ای است، که حساس القای توشه منفی به ذرات معلق آب، مانع از چسبیدن آنان به یکدیگر شده و از تشکیل یک جمع پهناور از رسوبات جلوگیری می کند. در صورتی که اسید همپا آنتی اسکالانت به سیستم تزریق شود، شاخص LSI آب ورودی کمتر می یابد، که به جهت کنترل رسوبات کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و فلوئورید موثر می باشد. موقعیت حفظ گارانتی فیلترهای ممبران صنعتی شامل تزریق آنتی اسکالانت مناسب و کوچک تر بودن شاخص LSI از مقدار 1.8 می باشد. یکی از از مهمترین فیلترهای گزینه استعمال در دستگاههای تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس (RO)، فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی میباشد. در صنایع تصفیه آب همواره پدیده رسوب گذاری یکی از مشکلات جدی و نقص‌ ساز بوده است. آنتی اسکالانت حیاتی عملکردی که دارد ذرات آلاینده و رسوبات آب را به خویش جذب کرده و از رسوب همین آلاینده ها و فولینگ ممبران صنعتی جلوگیری می کند. استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب و آنتی اسکالانتی که اهمیت فیلتر ممبران سازگاری ندارد، سبب گرفتگی فیلتر ممبران میشود. Antiscalant ها به طور معمول دارای دز قابل قبولی ملازم آب محل ورود به ممبران های اسکز معکوس تزریق می شوند و اهمیت کمک به جلوگیری از رسوب گیری باعث عدم کمتر دبی جریان خروجی و بالا رفتن TDS آب می آنتی اسکالانت اویستا گردند. اسیدهای گزینه استفاده برای کاهش شاخص LSI به طور معمول اسید کلریدریک یا این که اسید سولفوریک می باشند. علت به کارگیری از اسید یار آنتی اسکالانت این است، که اکثر آنتی اسکالانت های موجود، معمولا برای در اختیار گرفتن رسوبات فسفات کلسیم و کربنات کلسیم اهمیت شاخص LSI بزرگ تر از 2 دچار مشکل می شوند. معمولا ممکن می باشد زمان شستشوی از ماهانه تا سالانه متغیر باشد. به این عامل اسید هم به سیستم تزریق می شود، تا شاخص LSI کاهش یافته و به حد قابل قبول برسد. حد مجاز شاخص LSI مطلوب به کار گیری از آنتی اسکالانت، عددی دربین 1 و 2 است. به این استدلال که تزریق بیش از اندازه اسید سولفوریک، باعث افزایش احتمال رسوبات بر مبنا سولفات در فیلتر ممبران می شود، استعمال از اسید کلریدریک بیش تر است. به جهت افرادی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از نحوه استعمال انتی اسکالانت ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر