عمل لیفت شقیقه – پروفسور محسن بهمنی کشکولی

سعی کنید به طور ناگهانی از جای خود بلند نشوید و همین فعالیت را به آرامی انجام دهید. از دارای ترین مواقعی که پیش از فعالیت لیفت شقیقه باید بدان اعتنا شود ، سطح توقعات و انتظارات از این جراحی می باشد ؛ لذا اشخاص بایستی در همین زمینه با جراح گزینه نظر خود مشورت نمایند و خواسته ها و مقاصد خویش از فعالیت لیفت شقیقه را به ایشان تفسیر دهند. عمل پلک چشم را برای خودشان انجام ارائه می کنند و به ادله همین که اشخاص دیگر انها را بپسندند زیر این فعالیت قرار نمیگیرند. اما وقتی که سن شخص بالا برود با شل شدن پوست این افتادگی تشدید شده و دیگر نمیتوان دارای آرایش و پیرایش به لیفت شقیقه با ژل چشمها شرایط داد. از شیوه این برش، او می تواند بافت مبنا را در موقعیت تازه قرار دیتا و آن را به جهت بالا کشیدن بخش بیرونی ابرو، در شرایط معلق قرار دهد. دکتر معالج مریم ملکی این کار را در خانمهای کمتر از ۳۰ سال انجام نمیدهد، به برهان همین که در سنین کمتر از سی سال، پوست سفت و محکم است و احتمال به جا ماندن اسکار محل برش وجود داراست و همه عملکرد او بر همین میباشد که کمترین اثر از برش بر روی پوست باقی بماند. معمولا کسانی که از همین شیوه استفاده می کنند از نتیجه های فعالیت زیاد راضی اند و دیگر نیازی به تراشیدن بخشی از مو های آن ها نمی باشد. ضروری به ذکر می باشد که روشهایی همینطور لیفت نمودن شقیقه کلیدی کمک نخ و یا پلاسما جت با استفاده از بی حسی موضعی انجام می شوند و نیازی به استعمال از بیهوشی در همین مورد ها وجود ندارد ولی روشهای مبتنی بر به کار گیری از جراحی طبق معمول زیر بیهوشی عمومی شکل میگیرند البته اساسی همین حال، همچنان لیفت شقیقه اهمیت یاری جراحی جزو فرایندهای معمولی و سبک در نظر گرفته می‌شود و ریسک همین تکنیک زیبایی زیاد کم و قابل چشم پوشی است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی هزینه کار برجستگی گوش وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر