علائم ژنیکوماستی کدام اند؟

با همین حالا به بعضی از بیماران که شدت ژنیکوماستی در آنها خفیف است داروهای ضد استروژن همچون تاموکسیفن و یا این که مهارکننده های آروماتاز مثل آناستروزول تجویز میشود. براین اساس استفاده از داروهای متعدد بدون اطلاع دکتر جراح ممنوع است. این اختلاف ممکن است ناشی از سنین متفاوتی هست که در آن پسران مورد باز‌نگری قرار گرفتهاند. بیشتر افراد دچار به این اختلال بهنوعی از به اکران گذاشتن بدن خویش شرمندگی میکشند و در بخش اعظمی موارد مورد تمسخر دوستان خوب یا همکلاسان قرار میگیرند. اما بعضا اشخاص بازه بلوغ را پشت سر می گذارند و این خلل همچنان یار آن هاست و در همین صورت معمولا جراحی پیشنهاد می گردد. در بازه نوزادی، بلوغ و میانسالی تا پیری، ژنیکوماستی میتواند شایع باشد. چه چیزی سبب ساز ژنیکوماستی در مدت زمان بلوغ میشود؟ بزرگ شدن سینه ها در بازه زمانی بلوغ معمولا دارای گذشتن از سن بلوغ هم بر طرف شده و سطح هورمون آنها پایدار خیس می شود. اختلال در اندامهای جنسی مردانه ( بیضه ) میتواند سبب ساز به کمتر تولید تستوسترون و مرحله نسبتا بسیار استروژن شده و به ژنیکوماستی بینجامد. ژنیکوماستی که در نوزادان پسر و در سنین بلوغ بهطور معمولی رویش کرده و خودبهخود برطرف میشود، بهعنوان ژنیکوماستی فیزیولوژیک شناخته میشود. گاهی ژنیکوماستی که در برهه زمانی بلوغ پرورش مینماید و بیش از دو سال ادامه مییابد، بهعنوان ژنیکوماستی مزمن بلوغ شناخته میشود. بزرگ شدن سینه در مردان ممکن میباشد سبب ساز پیدایش عواقب روانشناختی شود. یکی از عارضه ها مصرف هورمون های استروییدی که سبب افزایش هورمون زنانه در مردان است و سبب بیماری ژنیکوماستی می شود. به گزارش رکنا ، این عارضه می بایست از سیدوگاینکومستیا یا لیپومستیا متمایز شود که به وجود ذخایر چربی در ناحیه سینه مردان چاق اشاره دارد. ژنیکوماستیِ واقعی ناشی از پرورش غده یا بافت سینه هست که به مقدار کم در مردان وجود دارد. علامت با ژنیکوماستی، تبارک شدن سینه در مردان است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف اکثر در آیتم ژنیکوماستی یک طرفه لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر