شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار چیست و چگونه کار میکند؟

۱۳. پس از تهیه و تنظیم فشار دلخواه در ذیل دست مهره ضامن پیچ پایلوت را محکم نمایید . ۱۱. در رخ وجود شیر آتش نشانی در ذیل دست فشار، آن را باز نموده تا بتوان در حالتی که آب در حرکت میباشد فشار تحت دست را به یاری پیچ پایلوت تهیه و تنظیم نمود ( در صورت گرداندن پیچ پایلوت در جهت عقربه های ساعت فشار مضاعف می‌گردد ) و پس از تهیه و تنظیم ، فشار شیر آتش نشانی را ببندید . برای کارکردن نیازی به خط سنجش خارجی در ذیل دست ندارد زیرا اتومات است. برای کنترل مواد و سیالات در ظروف از این گونه شیرها به کارگیری می شود زیرا با همین شیرها نیز فشار و نیز تراز مایع در یک کاسه یا این که مخزن را می توانند در اختیار گرفتن نمایند. وجود فشارشکن یکی از ضروریات سیستم لوله­کشی سیالات است. در غیر این رخ دستگاه آسیب چشم و کارایی صحت را از خویش نشان نمیدهد. به جوش وارد شدن سیال به استدلال افت فشار را کاویتاسیون می گویند، و در تمامی سیستم های هیدرودینامیکی که فشار سیال تغییر می نماید می بایست این پدیده گزینه بررسی قرار گیرد. شیر فشارشکن مثل سایر ولوهای صنعتی در گونه های و اقسام متفاوتی ایجاد و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. همین شیر به طور گستردهای در خطوط بخار استعمال میشود. به جهت کنترل فشارهای بالا بکار گرفته می شود و حیاتی دو گونه پیستون و دیافراگم است. شیر فشار شکن پیلوت دار دیافراگمی: این شیر حساس دیافراگم بزرگی می باشد که وظیفه عملکرد آن را به عهده دارد. شیر فشار شکن آب هانیول سری D05FS به جور ای طراحی شده میباشد که عضو بتواند میزان فشار خروجی را بر بر روی خود شیر به وسیله نشان دهنده فشار هانیول که بر بر روی آن اساسی اتصال 1/4 اینچ و قطر صفحه 5 سانتیمتر قرار دیتا شده هست را ملاحظه کند. ۱۰. شیر جدا و وصل پس از فشار شکن را به آرامی باز کنید در این موقعیت شیر فشار شکن پس از پر شدن کامل لوله مجددا بسته می شود ، هم اکنون شیر قطع و وصل قبل از فشار شکن را به آهستگی و به رخ کامل باز نمایید . در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد شیر فشار شکن دستی لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر