شیر اطمینان و شیر فشارشکن براساس استاندارد (ASME/API 526)

طراحی بدنه شیر فشارشکن میراب به رخ کج یا افقی بوده و فرم باطن آن ها مطلوب برای عبور جریان می باشد .شیر فشارشکن میراب حساس مدار دستور می باشد که گزیده از مدار فرمان را پایلوت تهیه کننده فشار تشکیل می دهد . فشارشکن و رطوبت گیر سوماک، نیز برای قلیل کردن میزان فشار به کارگیری میشود، نیز به جهت گرفتن رطوبت هوای کمپرسور و هم به جهت چرب کردن هوای گزینه استعمال در دستگاه ها حیاتی روغن. این متاع برای شیرهایی حساس قطر ۱×۲۲ یا علم کبری ( رزوه از درون ) و برای شیرهایی کلیدی قطر ۱×۲۴ یا علم ساده ( رزوه از بیرون ) می تواند آیتم به کار گیری قرار گیرد. از این فشارشکن ها برای هنگامی که یکی از آن ها از سیستم خارج و دیگری وارد شود و می خوا هیم مسافت ای بینشان نیفتد یا این که مثلا برای هر طبقه در یک ساختمان چندین طبقه یک مقدار افت فشار احتیاج داریم ، به جهت قرار دادن فشار شکن ها از سیستم موازی بهره می گیریم. به این رخ که افت فشار را در بین شیرهای فشارشکن تقسیم می نماییم یا در سیستم، فشار شکن را بطور موازی مورد استفاده قرار می دهیم. اهمیت کمتر فشار سیال به کمتر از میزان گزینش شده، شیر مجدد بسته می شود. 5- مقدار فشار خروجی را روي گیج فشار کارگزاشتن شده، روي شیر فشار شکن می توان مشاهده نمود. فشار آب در هنگام جریان یافتن آب فشار سوپاپ را در بازدارنده برگشت جریان شلنگ گشوده می نماید . جهت تغيير وضعيت شير اصلي، فقط جريان بسيار کمی از بخار لازم میباشد و در سرانجام تغييرات كم فشار پايين دست منجر تغييرات تبارک در میزان جريان اصلي شده كه آلرژی بالای شير را نشان می دهد. عبوری و نیز فشار ورودی و خروجی شیر به وسیله جداول موجود انتخاب جهت جور شیرها انجام می شود. کلیدی دیدی کلی وظیفه شیر فشارشکن میراب همین می باشد که فشار محل ورود را ثابت و یا به فشار کمتری کمتر داده و از قسمت خروجی شیر خارج تعمیر فشار شکن هیدرولیک کند. برای محافظت خوبتر از شیر فشار شکن آتش آدرس از شیرهای جدا و وصلی در کنار شیر به فعالیت می رود و کارگزاری شیر به راحتی انجام می شود. میزان فشار جریان شیر توسط سنسور ویژه حس شده و به کنترلر ارسال می شود. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه با کجا و طرز استفاده از قیمت فشار شکن هیدرولیک دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر