شخصیت های کارتونی مشهوری که از روی سلبریتی ها طراحی شدند

زمانی به لیست انیمیشنهای دیرین شبکههای صدا و سیما نگاه میکنیم، به شخصیتهای دوستداشتنی بسیاری برمیخوریم که امروزه در دربین کودکان نسل جدید چندان گزینه اعتنا قرار نمیگیرند. هنگامی یک تصویرسازی نظرتان را جلب می نماید ساده از کنارش نگذرید. هر چه رقابت در عرصهی برندینگ بخش اعظم میشود، طراحی شخصیت متقاضیان زیادتری پیدا می نماید و تأثیر طراحی کاراکتر تجاری و شخصیت تبلیغاتی در برندینگ موفقتر یک متاع یا خدمات، نمود بیشتری پیدا میکند. حال درصورتیکه ما این لباسها را به جهت بچه خود تهیه و تنظیم کنیم، چه تأثیری بر شخصیت او خواهد گذاشت؟ به خاطر نقطه اعشار خطا در یک مجله طبی که سال 1870 منتشر شد، اکثری از مردمِ آن زمان عقیده داشتند که اسفناج 10 برابر عمده از یه خرده که امروزه میدانیم آهن در خود جای داده است. سگار برای خلق و خوی ملوان زبل از یک شخصیت واقعی در شهر چستر ایلینوی (محل تولدش) الهام گرفت؛ اسم واقعی همین ملوان فرانک راکی فیگال بود، عشق بسیاری به جنگیدن، بوکس و سیگار کشیدن داشت و یکی از از چشمانش را نیز طی سانحهای از دست داده بود. الزی سگار شخصیت کارتونی ملوان نمادین را بر مبنا فرانک فیگل، مردی از زادگاهش خلق و خوی کرد که به خاطر پیپ کاکل ذرت و وضعیت چشمش و همینطور تمایلش به بحث نمودن آوازه داشت. آلیو هم که معشوقه ملوان زبل در داستانهای مصور است، بر اساس یکی از از همسایههای سگار طراحی شده است. گفته می شود که همین قصه سابق بر شالوده زندگی زنی از نجیب زادگان قرن شانزدهم مارگارت فون والدک می باشد که در باواریا در نزدیکی معدنی زندگی می کرد که از کودکان کارگری که بدنشان از ریخت و قیافه افتاده و «کوتوله» خوانده می شدند استفاده می کرد. پس از اینکه ملوان زبل به شخصیتی دوست داستنی تبدیل شد، اسفناج در رتبه سوم دوست داستنی ترین غذاهای کودکان آمریکایی پس از بوقلمون و بستی قرار گرفت. پس از این تاریخ، ملوان زبل هر روز دوست داستنی تر از دیروز میشد، به طوری که امروزه در لیست بزرگ ترین شخصیتهای داستانهای مصور قرار دارد. آنگاه به مسکات شخصیت، سبک و شیوه انجام کارهایی را بدهید که منعکس کننده بهترین مواردی باشد که شرکت توسط آن ها یاد میشود. مثل سپید برفی کاراکتر ملیفی سنت نیز از روش Rotoscoping ساخته شد. بضاعت شگفت آور: پرواز؛ می گویند طرز های به کار بسته شده به وسیله دامبو، اولین جرقه ها را در ذهن داوینچی و برادران رایت به صدا درآورد. محبوبیت ملوان زبل حساس آن ساعدهای بزرگ و البته پیپِ چوب ذرت به حدی رسید که نه تنها داستانهای مصور زیادی حساس محوریت او متن شد، بلکه انیمیشن سریالی و یک فیلم سینمایی هم بر اساس او ساخته شد که انیمیشن سریالی محبوبیت اکثری در در بین کودکان نسلهای پیشین داشته است. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها عمده در مورد لباس نوباوه شخصیت کارتونی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر