رشته های مورد علاقه در کنکور تجربی

برای اینکه در حرفه ای موفق باشید ، مشاور کنکور تجربی باید سعی کنید اینجا اطلاعات لازم را از رشته های دانشگاهی رشته آزمایشی بدست آورید. بسته به آب و هوای جامعه یا خانواده ، ممکن است فکر کنید که به یک رشته بسیار علاقه دارید یا می توانید در آن زمینه موفق باشید. برعکس ، شما علاقه مند به یک رشته نیستید و اگر برعکس صحیح باشد ، آن رشته را مفید نمی یابید.

رشته هایی در کنکور تجربی

ابتدایی ترین کاری که می توانید انجام دهید بررسی رشته های اصلی رشته های دانشگاهی و بررسی توانایی ها و علاقه های فعلی شما در زمینه های مختلف است. مشاور کنکور تجربی در این حالت ، شما می توانید یک ایده کلی در مورد رشته ها بدست آورید. اگرچه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته ها می توانید تحقیقات دقیق تری انجام دهید ، این کار زمان زیادی را می برد و ممکن است فرصتی برای انجام تمام این تحقیقات نداشته باشید.
اهمیت شناخت رشته های دانشگاهی در موفقیت امتحان ورودی آزمایشی

موفقیت امتحان ورودی آزمایشی کنکور تجربی

از نظر مشاوره مناسب آزمون ورودی آزمایشی ، باید توجه داشته باشید که در کدام زیرگروه ها در کدام زمینه ها قرار دارد. زیرا اهمیت هر دوره در زیر گروههای آزمون ورودی متفاوت است. به همین دلیل ، مشاور کنکور تجربی پس از هدفگذاری رشته های دانشگاهی مورد نظر خود ، باید توجه داشته باشید که رشته های زیر این رشته ها در کدام رشته ها قرار دارند. بسته به اینکه ضریب دوره چیست ، شما باید برای موفقیت در آزمون ورودی آزمایشی برنامه خوبی داشته باشید. به گونه ای که می توانید با توجه به سطح توانایی ها و اهمیت دوره ها ، برنامه مناسبی داشته باشید. در جدول زیر ، دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1398 رشته های موجود مشاور کنکور تجربی در هر یک از زیر گروه ها را نشان می دهد. بنابراین ببینید که زیرمجموعه های امتحان ورودی آزمایشی رشته هایی که به آنها علاقه مند هستید ، هستند زیرا اهمیت دوره ها در هر زیر گروه متفاوت است.

آشنایی با اهمیت دوره ها در آزمون ورودی آزمایشی

نکته دیگری که باید از نظر مشاوره در آزمون ورودی آزمایشی به آن توجه داشته باشید این است که در هر یک از دوره ها چه مباحث از اهمیت بیشتری برخوردار است و تعداد سؤالات در آزمون ورودی مشاور کنکور تجربی آزمایشی از آنها ناشی می شود. این موضوع همچنین نقش مهمی در برنامه ریزی آزمون ورودی آزمون دارد. بنابراین حتما به بارگیری هر دوره توجه داشته باشید و به اهمیت هر موضوع در آزمون ورودی توجه ویژه ای داشته باشید.