راههای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی – مطمئنترین راه کدام است؟

عسل بهاره؛ به عسلی میگویند که در اواخر فصل بهار به دست آمده باشد، نظیر عسل مرکبات، اقاقیا و فضای سبز میوهای مثل زردآلو، گلابی، بادام و … عسل تغذیهای؛ از مادهی شیرینی که زنبور عسل علاوه بر به کار گیری از شهد گلها و گیاهان از شربت، شکر و … عسل مومدار؛ چون سرشار از گردهی گل، بر موم و موم طبیعی بوده و حرارت ندیده هست از حیث خاصیت، طعم و عطر کیفیت بالایی دارد. همچنین بر اساس فقط یک آزمون میزان مرغوب بودن عسل گزینش نمیشود. علاوه بر این، گفته می شود هر چه رنگ عسل تیرهتر باشد میزان آنتی اکسیدان موجود در عسل عمده است. عسل طبیعی اهمیت دو خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی هست که هر دو این موردها می توانند به معالجه رفلاکس معده امداد کنند. در حقیقت علاوه بر ضد عفونی کردن زخم ها به برهان وجود اشکال آنتی اکسیدان ها در ساختار آن، به درمان آن ها هم امداد می کند. علاوه بر این از قدیم مرسوم بوده که عسلی که اصل نباشه شکرک میزنه. بهقول دکتر «اسفندیار رشیدزاده» عسلشناس و زنبوردار مثال سرزمین «برای مصرفکننده یک راه و روش اکثر برای تشخیص عسل وجود ندارد؛ آن نیز به کار گیری از ابزارهایی میباشد که تن در اختیارش گذاشته است. آقای دکتر معالج اسفندیار رشید زاده عسل شناس و زنبوردار نمونه کشورمان در همین باره می نویسد: برای مصرف کننده یک روش اکثر برای تشخیص عسل طبیعی وجود ندارد آن هم به کارگیری از ابزارهایی هست که تن در اختیارش گذاشته است. عسل صد % تک گل کم یاب است و در اکثر عسلهای تک گل مقدار اندکی از شهد گلهای پراکنده در هر منطقه وجود دارد. پس سرانجام بگیریم که عسلهای موجود در بازار اکثرا کلیدی روشهای کل متقلبانه و یا این که نیمه متقلبانه ساخته می شود. متاسفانه شبه عسلها به صورت گسترده ساخت و به بازار عرضه شده و به عامل قیمت ارزان (هر کیلو سه تا ۵۰۰۰ تومان) حیاتی استقبال مصرفکنندگان روبهرو میشود. متاسفانه اشخاص سودجو حیاتی دستگاههای مومساز و پارافین (مادهی اول که در تهیه شمع به عمل میرود) شبه موم تقلبی ساخته و حیاتی قرار دادن پاره ای از این مومهای پارافینی در شبه عسل تقلبی، موجب گمراهی مصرفکنندگان را فراهم میآورند. تشخیص عسل طبیعی فعالیت چندان دشواری نیست، چنانچه این نوشته را مطالعه کرده باشید. اگر جزء گونه افراد مبتلا به بیماریهای قند، چربی، مشکلات قلبی یا این که فشار خون هستید، خوب تر است مصرف عسل طبیعی را در برنامه غذایی خود بگنجانید! چنانچه تعداد حبابهای تشکیل شده باطن کاسه مضاعف نباشند، احتمال دارد عسل باکیفیتی خریداری کردهاید. برای افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از عسل طبیعی قره داغ ، شما ممکن است می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر