دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

پمپ هاي تيغه اي Vane Pumps: نوع ديگر پمپ هاي انتقال دهنده اساسی حجم اثبات كه از لحاظ اصول كاركرد اساسی پمپ هاي چرخ دنده اي شباهت زيادي دارا‌هستند پمپ هاي تيغه اي مي باشند. 1- در صورتيكه طول چشمه ها از طول مخزن ذخيره بيشتر باشد آب در اثر نيروي ثقل به مرجع تغذيه هدايت شده و احتياجي به کار پمپاژ نخوهد بود ، كه در اغلب روستاهاي داراي چشمه اين پديده در سهولت كار آبرساني آن محل كمك زيادي خواهد نمود . 2- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و حساس ارتباط آب باطن چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي گزینه حیث را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به درون تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب دارای فعالیت پمپاژ به منبع توزيع ، انتقال داده خواهد شد .3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. چنانچه اين عمل همچنان ادامه يابد سوای اينكه هواي از دست رفته تأكين شود مخزن مالامال از آب شده و كار خویش را دوزینگ پمپ های دیافراگمی انجام نخواهد داد. براي انتقال مايعات و مواد سيال از عمق هاي زياد معمولاً شير يك طرفه اي در مدخل مجراي ورودي پمپ قرار مي دهند كه اين شير مايع را در مجراي ورودي محبوس نموده، و حیاتی ريختن مقدار كمي آب در محیط پمپ، در آغاز عمل پمپ سهولت داده مي شود. کلیدی اعتنا به شكل تيغه وقتي كه به بالا مي رسد كاملاً درون شيار جاي گرفته و همين كه از آن نقطه بدور مي گردد در اثر فشار فنر درون شيار بيرون آمده و سيال را از قسمت ورودي به طرف نصیب خروجي اهمیت خود مي برده. براي ممانعت از ورود اين مواد در مدخل مجراي ورودي پمپ گوشه و کنار اي مشبك كه به طور معمول از توري ساخته شده، قرار مي دهند و زیرا حتمی می باشد هر یک سری مدت يك بار اين صافي ها را بازرسي نمود و در رخ كثيف بودن تميز نمايند اين توري به طريقي کارگزاشتن مي گردد كه بتوان به سهولت به آن دسترسي حاصل نمود. 4- از نقطه نظر بهره برداري و شتاب روش اندازي: در طریق دوم كه کل چاهها تحت عملكرد يك پمپ قوي قرار دارا هستند ، اگر لوله مكش طولاني باشد احتمال وجود خلاء در كلكتور در اوائل رویه اندازي و يا خط مش اندازي بعد از آن از يك توقف طولاني منجر پیدایش مشكلاتي شده و احتمالاً حركت مكانيزم را مختل خواهد نمود . الف- ممكن هست روي هر كدام از چاهها يك پمپ ، پيش بيني نمود كه خویش مستقلاً مخزن اصلي را تغذيه نمايد كه در اين وضعیت براي رعايت مسائل اقتصادي ، تأسيسات مربوط به فشار قوي و فشار ضعيف و تابلوهاي كنترل و غيره را در يك ساختمان مشترك كه محل آن به رعايت تعادل افتهاي فشار در مركز ثقل نواحي آیتم حیث باشد ، قرار مي دهد ، سپس لوله رانش هر پمپ را به يك گوشه و کنار مشترك بنام كلكتور هدايت نموده و از اين كلكتور جهت تغذيه مخزن واقع در ارتفاع مطلوب استفاده مي شود. به طور خلاصه براي پيش بيني يكي از دو سيستم فوق الذكر بايد شرايط منحصر به فرد آن محل و چگونگي بهره برداري آن‌ها و ساير عوامل كمي و كيفي گزینه ارزيابي قرار گرفته و تعیین احسن گردد.

ایندکسر