دمپر چیست و انواع آن کدامند؟

در این حالت دمپر بوسیله نیروی فنر دارای و به وسیله نیرو موتور بسته میشود. اساسی واضح شدن فن، پرهها به جهت انتقال هوا به بیرون، باز می گردند و اهمیت خاموش شدن فن، پرهها بر روی هم قرار گرفته و بسته میشوند. در دمپر اهمیت تیغه های Opposed، حرکت تیغه های مخالف می تواند افت فشار در زمان گشوده و بسته شدن را افزایش دهد. دمپر اتوماتیک توسط موتور و به طرز مکانیکی گشوده و بسته میشوند. در نحوه برقی از یک موتور اکتواتور به خواسته باز و بست دمپر یا این که لوور استعمال می شود که حساس توجه به بعد ها دمپر، توان موتور گزینش می گردد. دمپرهای دستی به وسیله یک نوع باز و بسته می گردند. در صورتی که دما ارتقا یابد، روزنه های دمپرضد حریق بسته می دمپر هود شود. وقتی هم که رشته خاموش شود؛ پره ها روی نیز قرار می گیرند و بسته می شوند. دمپرهای ضد حریق ( آتش ) ، تجهیزات کنترل آتش هستند که در سیستم های گرمایشی، ونت ها (VENT) و تهویه هوای HVAC به مراد جلوگیری از گسترش آتش گزینه به کار گیری قرار می گیرند. همچنین از damper می توان به جهت قطع سیستم تهویه مرکزی سرمایشی یا گرمایشی در اتاق بلا استفاده یا این که تهیه و تنظیم و در اختیار گرفتن درجه حرارت و کنترل هوا از فضایی به فضای دیگر استفاده کرد. اهمیت همین کار گرما خود به خود به سمت بالا حرکت خواهد کرد و فضای محفظه گرم خواهد شد. هنگام تعیین دمپرها بایستی به طراحی پره ها و زوایای خمش آن ها دقت کرد چرا که اصلی تغییر و تحول نوع پره ها جهت هوادهی و همچنین سرو صدا جریان قابل تغییر تحول است. در این جور تیغهها به رخ یکی از در در بین و در جهت مخالف یکدیگر میباشند. دمپرهای ضد انفجار (Blast Damper) کمپانی هیوا صنعت، اساسی قابلیت تحمل موج انفجار تا فشار هم اندازه 1 توشه گیج و مطلوب جهت کارگزاشتن در شبکه می باشند. همین محصول به ادله طرای مختص می تواند در درمقابل شدت موج انفجار و شعله های آتش مقاوم باشد و مانع دوچندان مهربانی برای خودداری از ورود موج انفجار به داخل و همینطور انتقال شعله های آتش و دود ناشی از آن به داخل می شود. اساسی وجود همین نوع damper از عبور آتش و دود از طرق مسیر نتورک هوا به بخشها دیگر جلوگیری می‌شود ،از همین رو نوعی دمپر ضد خریق یا ضد انفجار محسوب میشود. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم دمپر اگزوز لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر