دریچه خطی تهویه هوا یا دریچه لاینی|قیمت خرید|میراکالا

این دسته دریچه ها معمولا به جهت انتقال هوای رفت، برگرداندن هوای برگشت به دستگاه تهویه مطبوع و یا اگزازست استعمال می شوند. به طور مشابه، می اقتدار ابعاد و دسته روزنه ها را تغییر و تحول داد و براساس رنج متعدد هوادهی، از آن ها استفاده کرد. 20 را انتخاب می نماییم (مبحث طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع). شـایان ذکر می باشد انتخاب ارتفاع قلیل به نسـبت طول دریچه خطی بر زیبایی بصـری این می افزاید. مهم توجه به پروفیل پره مورد به کارگیری در دریچه های خطی 30 درجه جور های متفاوتی مانند دریچه های خطی 30 درجه دو طرفه قابل تولید می باشند. این دسته روزنه خطی اسلوت در کنج دیوار و سقف های کلیدی شکل های ناهمگون قابل نصب می باشد. دریچه های اسلوت عموما بین یک تا هشت اسلوت سفارش گذاری و ایجاد می گردد و در صورت نیاز با تعداد فراتر اسلوت نیز قابل ایجاد می باشد. حیاتی امکان ایجاد به جهت کنج ها (به صورت دیواری یا سقفی) حساس زاویه دلخواه می باشند. به منظور تهیه و تنظیم میزان هوای ورودی یا خروجی از دریچه می قدرت پشت آن، دمپر هوا تعبیه کرد. به جهت تهیه مقدار هوای محل ورود یا خروجی از روزنه می قدرت پشت آن، دمپر هوا بیشتر کرد. از این فرآورده می قدرت در کنج سقف یا کنج پیشانی دیوار ها، اهمیت هر زاویه دلخواه استعمال کرد. معمولا سطح آخری دریچه ها، به وسیله روکش آلومینیوم، استیل، استنلس استیل و پلاستیک و حساس رنگ دلخواه پوشانده می شود (مبحث طراحی روزنه ها در تهویه مطبوع). دریچه خطی هوا یکی از گونه های روزنه ها میباشد که در سیستم های تهویه و هواساز ها آیتم استفاده قرار می گیرد. از انواع پر مصرف روزنه در سیستم هوای تغذیه میباشد که در سقف های گریدی فعالیت شده و اساسی کاهش سرعت هوای روی دریچه، ارتقا فشار استاتیک را تولید می کنند. دریچه خطی اسلوت را می توان به صورت دمپر دار نیز تولید تا بتوان اهمیت آن فشار هوای خروجی را تهیه کرد. با دقت به ثابت بودن مالامال ههای همین دریچ هها قابلیت تولید در طو لهای مضاعف و همچنین ب هصورت یک سرباز و دوسـر باز جهت قرار گرفتن در کنار نیز در مواقعی که طول موردنیاز دریچه از حداکثر طول کادر لتولید (دو و نیم متر) می باشد هم وجود دارد. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه خطی شاهرخی لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر