دریچه بازدید داکت اسپلیت

در این روش از نتورک کشی داکت اسپلیت هوا از مبدا دمش که دستگاه داکت اسپلیت می باشد به وسیله یک تبدیلِ چهارگوش به گرد به داخل ساختار شبکه فلکسیبل الاستومری روانه و در ادمه ی مسیرِ کانال کشی داکت اسپلیت در انشعابات گوناگون به سمت محفظه های آیتم نطر ساماندهی می گردد.قطعات و رابط های همین گونه از شبکه کشی داکت اسپلیت مانند مورد ها مشابه،شامل گونه های سه شیوه ها،چهارراه،تبدیل ها و حتی زانوهای همقطر و غیرهمقطر می گردد. پرکاربردترین روزنه های خطی میباشند مهم پره های ثابت هستند که دارای به کارگیری از دمپر هوادهی در اختیار گرفتن می شود در این گونه افت فشار ذیل است و قابل ایجاد در همه ابعادی بر مطابق توصیه کارفرما ساخت دریچه بازدید داکت اسپلیت هستند. زمان نصب باید کلافی که از قوطی نبشی یا این که سازه ای فلزی می باشد و پایه عمل محسوب می شود و فریم روی آن نصب می شود حتما وجود داشته، کادر روی آن گونیا قرار گیرد(صفر به صفر ابعاد کلاف و فریم بر نیز منطبق شوند) و گرنه نصب به صحت شکل نمی گیرد و خطر سقوط دریچه بر زمین وجود دارد. از صفحه های استیل ساخته شده اند و مناسب خدمت های بهداشتی و مکان هایی که حساس اسید و مواد شیمیایی سرو کار دارند هستند.دارای رنگ های مات، براق، رنگی هستند.جز روزنه های دکوراتیو محسوب ابعاد روزنه مشاهده داکت اسپلیت می شوند. چنانچه دستگاه داکت اسپلیت نیاز به تامین هوای نو جهت محیط ی خویش داشته باشد و فاصله ی دربی که قرار می باشد بصورت وزنه ای برای بازدید آن تعبیه گردد به میزانی باشد که به راحتی درب را بصورت وزنه ای جابجا کرد، و مجدد در محل خویش جانمایی نمود، می قدرت از دریچه تماشا داکت اسپلیت مشبک وزنه ای بعنوان یک گزینه مطلوب اهمیت قابلیت تامین هوای جدید استعمال نمود. بر بر روی درب روزنه تماشا داکت اسپلیت بر مبنا نیاز و درخواست کارفرما هر نوع شیار و معبر هوایی را می قدرت ایجاد نمود. با اعتنا به بعدها چهارچوب یا این که حفره چهار گوش بر روی سیستم حرفه کویل یا این که داکت اسپلیت، در سقف کاذب یک فریم قرار داده می شود و روزنه تماشا رشته کویل بوسیله پیچ بر روی همین فریم کارگزاشتن می شود. ساختار کادر هم از چهارضلعِ گونیا از پروفیل های منحصربه‌فرد که دارای سه پَریِ نشیمن می باشد تشکیل شده است.ابتدا تمامیِ اضلاع بر شالوده بعدها برش دیتا می شوند و پس از گوشه زنی بوسیه ی کُرنرهای ورقیِ کلفت توسط پِرس های مخصوص،ساختارِ چهار گوش می گیرند.

ایندکسر