درمان تعریق زیاد دکتر خیراندیش چیست؟

حدودا در میان ۱۵ تا ۳۰ دقیقه صبر مینماید . خیراندیش ادامه داد: من برای درک این مورد قضیه 6 ماه تمام مبانی روانشناسی را خواندم و دارای بچههای گارد جاویدان پادشاه قرار میگذاشتم تا ببینم به چه صورت انسانشناسی میکردند و نفوذی را شناسایی میکردند؛ یک طرح چهار یا 6 صفحهای را خدمت شهید مالکی دادم و گفتم “طبق این طرح میگردد آن شخص را شناسایی کرد”، البته خودم آن را پیگیری نکردم که آیا دارای کسی تطبیق داراست یا این که ندارد. همینطور در سالهای 61 و 62 یک زمان تاریخ عالم و نیز شیوه تحقیق در علوم اجتماعی را نگاشت که هر دو کتاب از طرف وزارت آموزش و رویش در دانشسراهای تربیت استاد تدریس میشد. همچنین پایهگذار مجله مکتوب ماه تاریخ و جغرافیا که از طرف وزارت تمدن و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر میشود. بوی تند عرق غلبه مزاج صفرا را ابلاغ می‌کند و علت عرق بسیار بدبو، عفونت اخلاط تن می باشد که گاهی آن گاه از خوردن دارو یا این که غذایی یگانه ساخت میشود. ، مزاج بلغم اهمیت صفرا در بدن او ترکیبشده و موجب ارتقاء تعریق میشود. کمتر قوای بدنی، موجب تعریق زیاد در تن میشود. گرگرفتگی یکی از از عوامل طبیعی یائسگی در بانوان محسوب میشود. عرق نمودن پاسخ طبیعی بدن به تغییرات درونی و محیطی میباشد. از پاراگراف مهمترین آثار او، به جز کتابهای درسی میتوان به ترجمه کتاب «برازجان» ویلم فلور، تصحیح «تاریخ بوشهر» متن محمدحسین به روزی کازرونی، ترجمه مکتوب «مغولان در تاریخ» برتولد اشپولر، و گردآوری شش جلد «پژوهشنامه خلیج فارس» اشاره کرد. پزشک معالج خیراندیش، همچنین ترجمه کتابهای «تاریخ مغولان» ویلم فلور، گزیده از کتاب «راهنمای خلیج فارس» اثر لوریمر، «سفرنامهي آیوِز» که سفرنامهای می باشد در گزینه خلیج عجم و سواحل جنوبی ایران، «تاریخ مغول» هوارس، و علاوه بر اینها مکتوب «تاریخ برازجان» را مهیا انتشار دارد. مصرف مواد غذایی فرآوری شده که سرخشده، یخزده و بستهبندی میشوند، تندرست بدن را به خطر میاندازد. در اینجا عملکرد داریم به درمان گياهي عرق كردن زياد و با امداد طب سنتی به درمان عرق فراوان بدن بپردازیم. حکیم خیراندیش، شاگردان بسیاری را در دستور طبابت سنتی تربیت کردند که هم حال به بسط این طب مشغول هستند. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت دکتر خیراندیش یبوست نوزاد.

ایندکسر