دانلود خلاصه پزشکی قانونی

امکان دسترسی ، نگرانی دوم من است. وقتی بالاخره دفترچه راهنمای کنترل جهانی سل ، نور روز را دید ، من از دیدن قیمت نهایی برچسب متحیر شدم – 299 دلار! به عنوان یک نویسنده ، حتی نمی توانم کتابم را تحمل کنم! و من به طور جدی شک دارم که هر محقق یا دانشجویی در زمینه سل می تواند این قیمت را داشته باشد. بنابراین ، از خودم می پرسم – چرا وقت خود را داوطلب کردم تا چیزی بنویسم که کاملاً غیرقابل تحمل باشد؟

وقتی سردبیران با من تماس گرفتند ، هیچ وقت درمورد قیمت گذاری کتاب چیزی نگفتند و من هرگز نپرسیدم. شاید باید داشته باشم اما پس از آن می دانیم که ناشران سنتی از حاشیه سود حیرت انگیز برخوردار هستند و هرگز درباره قیمت گذاری شفاف نیستند. در واقع ، آنها هیچگاه تضمینی در مورد قیمت مناسب محصول نهایی حتی ویراستاران و نویسندگان نمی دهند. به عنوان دانشگاهیان ، ما به طور کلی تمایل داریم که از قیمت گذاری و مسائل مربوط به قیمت مناسب خودداری کنیم ، زیرا مدل کسب و کار را درک نمی کنیم. اما ما باید مراقب باشیم – اگر می خواهیم کارمان خوانده شود! منظور از صرف یک سال نوشتن کتاب چه فایده ای دارد که فقط بدانیم برای هر نسخه 300 دلار هزینه دارد؟

http://tinyurl.com/vnr6c7k
https://rebrand.ly/auct1zp
https://bit.ly/3c8IXoN
https://xip.li/iHfk83
https://is.gd/3XWpz1
https://v.gd/c68F64
https://v.ht/XduW
https://u.nu/et-91
https://clck.ru/Mvm3L
http://ulvis.net/46Cl
https://cutt.ly/KtCAwEE
https://shrtco.de/v2oJE
http://tny.im/LrlIx

منبع : https://cutit.org/ggMh2