خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال دودکش 2

جایی که یک عدد تابش خورشید را توده می کند و دیگری یک دودکش بی آلایش برای ورودی است. در میان دشتی گران قدر دریاچهای دارای چشمانداز قشنگ قرار گرفته که حکم سراب را برای همین منطقه دارد. غار کتله خور بزرگترین غار کم آبی آبی عالم می باشد که در جنوب خدابنده در ۸۰ کیلومتری استان زنجان قرار گرفته است. همین غار سه طبقه هنوز بخشهای حفاری نشده اکثری داراست و بخش بزرگی از آن نیز به جهت گردشگران عادی در دسترس نمی باشد و فقط غارنوردان حرفهای میتوانند از این بخشها بازدید کنند؛ ولی به عبارتی گزیده که برای مشاهده عموم در دسترس میباشد هم مضاعف بزرگ و طولانی هست و در صورتی که علاقهمند به غار و استالاگمیتها و استالاگتیتها باشید، حداقل دو ساعت در باطن همین غار کلاهک دودکش دو حرفی در جدول خواهید بود. امکانات رفاهی و تفریحی هم در نزدیکی همین غار شگفتانگیز برای رفاه هم اکنون گردشگران فراهم شده است. این غار یکی از از صعبالعبورترین غارهای کشور ایران است که آوازه جهانی دارد. دریاچه پری همینطور یک عدد از جاذبههای توریستی و و کاهش شناخته شده استان زنجان در شهر ماهنشان محسوب میشود. زمانی که از زنجان بهسمت شهر ماهنشان در حرکت هستید، میتوانید منظره شگفتانگیز این کوههای رنگارنگ را تماشا کنید. یکی از از دیدنیترین گیرایی های گردشگری ماهنشان، دودکش جن می باشد که در ۲۰ کیلومتری شهر ماهنشان و ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان یعنی زنجان قرار دارند.«دودکش جن» دقیقاً همانجایی می باشد که ماهنشان را شهری افسانهای می کند و خیلیها مهم وجود آنکه از زنجان گذر کردهاند، ولی تابهحال خیر آن را چشم و خیر دربارهاش شنیدهاند. در ۴۵ کیلومتری جنوبغربی زنجان، در منطقهای کوهستانی در سه کیلومتری مرکز شهر ایجرود، پیست اسکی بزرگی به وسعت ۸۰ هکتار اهمیت اسم پاپایی قرار گرفته است. آبشار شارشار صرفا آبشار شناخته شده زنجان در شمالغربی شهر در در میان سنگهای صخرهای، در حوزه‌ زیبای تهم در فاصله یه خرده از دریاچه مصنوعی تهم است.

ایندکسر