ثبت کمپانی در روسیه

ثبت کمپانی در روسیه
سازمان های غیرانتفاعی
ثبت نهاد های تجاری
نام نویسی SRO
نام نویسی یک اداره اعتباری غیر بانکی یا این که بانک
ثبت کنسولگری فرنگی
اصلاح ایرادات در نام نویسی
اداره ( بنگاه , کمپانی , کمپانی و غیره ) دارنده میزان دارایی جدا ای است , در قبال تعهدات با خویش مسئولیت داراست , از سوی خودش می‌تواند دستمزد دولتی را بدست آورد و از آن به کار گیری نماید و به تعهدات دولتی هم بپردازد , گلایه مند و تبهکار در دادگاه باشد . این مجموعه در یکی‌از OPF هایی که طبق ضابطه روسیه پیش گویی شده‌است مشمول نام نویسی تحمیلی با USRLE است . بدین ترتیب , یک کمپانی با داشتن حقوقی صرفا از لحظه ثبت شدن در نام نویسی واحد مدنی افراد حقوقی واگذار شده و از لحظه ورود داده ها درباره‌ی خاتمه کار در به عبارتی ثبت متوقف می شود . یک کمپانی می‌تواند صرفا با به دست آوردن مجوز , عضویت در SRO یا این که مدرک قبول در بعضی از اشکال کارهایی که بوسیله SRO صادر می شود , در گونه های خاصی از کار ها کمپانی نماید .

همه افراد حقوقی به 2 مجموعه بزرگ : تجاری و غیرتجاری تقسیم میشوند . ارگانهای تجاری و غیرانتفاعی با انگیزه حساس عمل متفاوتی میشوند . برای نخستین دفعه – این سود است . برعکس , برعکس , سودآوری انگیزه دارای اهمیت نیست . به صورت یگانه , در سازمانهای غیر انتفاعی برخلاف نهاد های تجاری , سود دریافتی در سود عمل های چنین سازمانی فی مابین کلیه کمپانی کنندگان و اعضا توزیع نمیشود .

نهادهای تجاری را می توان در OPF تشکیل داد :

موسسه ها تجاری و مشارکتها

شرکت کردن تجاری

دهقانان ( مزرعه )

تعاونی های ایجاد ;

شرکت های واحد شهری و ایالتی .

ارگانهای غیر انتفاعی ( NPO ) در OPF های پایین ثبت گردیده اند :

تعاونی های مصرف کننده مشتمل بر تعاونی های مصرفی تابستانی , ثبت کمپانی در روسیه , باغبانی و باغداری ( KDP , OPK و SPK ) , گاراژ , آرامبخش , تعاونی آرامبخش و ساخت و ساز ( GK , ZhK , ZhSK ) , تعاونی های اعتباری , تعاونی های مصرف کننده کشاورزی , جامعه ها بیمه متقابل و صندوق های اجاره ای .

ارگان های غیردولتی , از جمله احزاب سیاسی , اتحادیه های صنفی , ارگان های ابتکار عمل همگانی , دولتهای همگانی ارضی

تکان های اجتماعی – و همینطور نهادهای همگانی انجمن های همگانی میباشند .

نهادهای مذهبی ;

انجمن ها ( اتحادیه ها ) , که مشتمل بر NP , نهادهای خویش نظارتی , انجمن های کارفرمایان و اتحادیه های صنفی , نهادهای همگانی و تعاونی ها , اتاق های بازرگانی , صنعتی , وکالت و محل کار سندها قانونی است .

ارگانهای غیر انتفاعی غیر وابسته ( ANO ) ;

شرکتهای : مؤسسات مدنی , شهری و محرمانه .

بنیادها , از جمله خیریه و همگانی ;

شرکت کردن صاحبان املاک و مستغلات ( TSN ) , این همینطور مشتمل بر شرکت کردن صاحبان منزل ( HOA ) است .

دولت ها قزاق مشتمل بر ثبت حال و روز جامعه ها قزاق در فدراسیون روسیه ;

جامعه ها مردم مستقر فدراسیون روسیه ;

موسسات حقوقی همگانی

وکلا کاملاً کارآزموده از مجموعه حقوقی فی مابین المللی به شما امداد می نمایند تا همه افراد حقوقی بیان شده به وسیله ضابطه مارا بفهمید , درباره ی ویژگی ها همگی هرمورد از افراد حقوقی مشورت دهید و فرم متبوع را گزینش نمایید که به شایسته ترین وجه مطابق با لازمات و هدف ها شما برای تجارت شما باشد .

برای ثبت کمپانی میتوانید تنی چند از موضوعات دارای اهمیت را حل نمائید :

برای تهیه و تنظیم یک طرح اقتصادی و اقتصادی عمل کمپانی آتی خویش را .

درباره ی سیستم مالیاتی مطلوب برای تجارت خویش تصمیم بگیرید .

OPF را برای اجرای شغل ها خویش گزینش نمائید .

بعد از حل همگی این موردها میتوانید مستقیماً به ثبت کمپانی مبادرت نمایید . برای این عمل واجب است به صحت صورت پذیرد و از تمامی مهمتر , مطابق با ضابطه روسیه , ورقه ها را تنظیم کرده , آن‌ها‌را به regorgan ارائه دهید و بعد از وارد کردن داده ها درباره ی کمپانی ثبت شده در USRLE , مدارک کمپانی ثبت شده را اخذ فرمائید .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>