بیماری سرطان تیروئید چیست؟

حساس همین وجود که برداشتن تیروئید دلایل زیادی دارد و بیمار آنگاه از آن باید زیر معالجه دارویی قرار گیرد، به خواسته پرهیز از متاستاز باید انجام گیرد. جراح همچنین گره های لنفاوی همسایه را که سلول های سرطانی در آن گسترش یافته میباشد را از دربین می برد. در صورتی که سرطان به گره های لنفاوی اطراف گردن راه و روش یافته باشد، این گره ها نیز به همراه جراحی سرطان تیروئید برداشته می شوند. گروهی از سلولهای سرطانی داخل a گره لنفاوی نامیده می شود رسوب توموربه در شکل یافتن رسوب تومور ، جراحت شناس شما رسوب را اندازه گیری می نماید و بزرگترین رسوب تومور کشف شده در گزارش شما توضیح داده می شود. غده تیروئید هورمون تیروئید را ایجاد می کند. سرطان تیروئید آناپلاستیک. سرطان آناپلاستیک تیروئید یک گونه نادر از سرطان تیروئید هست که از سلول های فولیکولی شروع می شود. سرطان های پاپیلاری و فولیکولارتیروئید بیش از 90٪ از کل سرطان های تیروئید را تشکیل می دهند. کاهش از یک‌سال از تمام ندولهای تیروئید بدخیم (سرطانی) هستند. از هر ۲۰ عده تیروئیدی تنها حدود سه آیتم سرطانی (بدخیم) هستند. متخصصان مطمئن نمی باشند که چرا بعضا سلول ها سرطانی (بدخیم) می شوند و به تیروئید حمله می کنند. کارشناسان معتقدند نوسان تراز هورمون ها در مدت زمان بارداری ممکن است باعث سرطان شود. چنانچه در گیر به سرطان تیروئید می‌باشید و تجربه همین موردها را دارید باید مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود تماس بگیرید. جراحی پیشگیرانه (پیشگیری): آزمایشات ژنتیکی می تواند تشخیص دهد که آیا شما ژنی تغییر یافته (جهش) دارید که خطر ابتلا به سرطان تیروئید مدولار یا این که نئوپلازی غدد داخل کوچک چندگانه را ارتقاء می دهد. مهم یک مشاور ژنتیک در گزینه گزینه ها مشورت کنید ، کسی که که بتواند خطر ابتلا به سرطان تیروئید و آیتم های معالجه را تفسیر دهد. بنابراين، اگر‌چه احتمال ابتلا پايين است، البته خوب تر است تا ضرورت کامل ايجاب نكرده، از عكسبردارى کلیدی اشعه در كودكان اجتناب شود. ماکروفاژها و ذرات سلولی به ویژه در حضور تغییر‌و تحول کیستیک پررنگ است. بعضا مواقع جراح نمی تواند کل تیروئید را بردارد و نسبتاً تمام غده برداشته می شود که در همین صورت تیروئیدکتومی نزدیک به توتال نامیده می شود. هورمون های تصنعی تیروئید ، نظیر لووتیروکسین (Synthroid) ، هورمون های تیروئیدی را که بدن شما دیگر به طور طبیعی تولید نمی کند را جایگزین می کنند. طی یک مثال برداری از آسپیراسیون مهم سوزن کوچک ، پزشک سلول ها را از تیروئید بیرون می نماید تا سلول های سرطانی را آزمایش کند. تشخیص قطعی سرطان تیروئید حیاتی مثال برداری انجام میگیرد، که در آن یک سری سلول از حوزه‌ مشکوک برداشته شده و در ذیل میکروسکوپ آیتم بررسی قرار میگیرند. همچنین در صورتی که نتیجه نمونه برداری داده ها کافی را به جهت تشخیص مهیا نکند، لوبکتومی می تواند به جهت تشخیص سرطان تیروئید به فعالیت رود. اشکال زیاد معدود دیگر سرطان که از تیروئید شروع می شود شامل لنفوم تیروئید است که از سلولهای سیستم ایمنی تیروئید آغاز می شود و سارکوم تیروئید که از سلولهای بافت همبند تیروئید آغاز می شود. به تازگی، داروهای جدیدتری به اسم معالجه های هدفمند به طور گسترده ای به جهت گونه های متفاوت سرطان تیروئید آیتم استعمال قرار گرفته اند. سرطان تیروئید براساس انواع سلولهای موجود در تومور به گونه های طبقه بندی می شود. شایع ترین نماد نخستین سرطان تیروئید یک جمع غیرمعمول، ندول یا تورم در گردن است. اکثر توده ها خوش خیم میباشند (سرطانی نیستند). درصورتیکه توده تیروئید دارید وحشت نکنید. درصورتیکه ژن معیوبی دارید ، ممکن است قبل از ساخت سرطان ، جراحی پیشگیری (پیشگیری) برای برداشتن غده تیروئید انجام دهید. ارائه دهنده خدمات بهداشتی شما می تواند در مورد بهترین گزینه درمانی به جهت جور بیماری که دارید ، دعوا کند. جراحی سرطان تیروئید شامل نحوه های مختلفی است که دکتر سازه به شرایط مریض تصمیم می گیرد از چه دسته جراحی سرطان تیروئید چه میزان خطرناک است استعمال کند. به طور کلی پیش اطلاع رسانی سرطان تیروئید خیلی خوب است. این بیماری دومی سرطان شایع تشخیص داده شده در زنان باردار میباشد (سرطان پستان اولین است). برداشتن کامل یا این که قسمت کوچکی از غده تیروئید (تیروئیدکتومی- Thyroidectomy): در بیشتر موارد جهت معالجه سرطان تیروئید، غده تیروئید بصورت کامل برداشته می شود. اگر غده به شکل کامل برداشته شود تیروئیدکتومی توتال اسم می گیرد. بعضا از افراد همچنین اصلی لوب کوچک دیگری در بالای ایستموس به اسم لوب هرمی هستند. اگر در یک قسمت از تیروئید اصلی پرورش کند آرام می باشید و در سایر مناطق تیروئید گره مشکوکی ندارید ، توصیه می شود. یدید پتاسیم (Pima) یک ماده شیمیایی و دارو است که از جذب بیش از حد رادیو ید غده تیروئید جلوگیری می کند. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و طریق به کارگیری از تشخیص سرطان تیروئید اساسی سونوگرافی دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر