بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی

عایق بندی پایه اولی و مهمترین سنگر حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی در تجهیزات برقی است. آب مقطر ، میکا و عمده پلاستیک ها نمونه ای از عایق ها هستند. هیچ نقطه از قسمت های برقدار مدار جداشده به زمین حیاتی مدارهای برقی دیگر وصل نمی شود. درجه جزء‌جزء‌کردن همین قسمت ها از زمین دست‌کم برابر رتبه مجزاسازی اول از ثانویه ترانسفورماتور ایزوله گرفته می شود. در این رخ نصیب های هادی های در دسترس مدار قطع شده به وسیله یک سیم روکش دار نیز پتانسیل ساز زمین نشده به هم وصل می شوند. پریزهای مدار قطع شده حیاتی کنتاکت حفاظتی به جهت اتصال به سیم نیز پتانسیل ساز زمین نشده است. شما بایستی اطمینان حاصل کنید که موتور در هم اکنون نصب در یک برنامه مختص کلیدی عایق مناسب برای تحمل جايگاه حرارت ذیل توشه تمام و اثرات محفظه است. غالباً همین عایق ها به شکل رنگی تهیه می شوند. در مصارف نظامی برای تنظیم چتر نجات و جلیقه نجات از آن استفاده میشود. اگر در جداسازی الکتریکی حفاظتی اقدامات حتمی برای جلوگیری از صدمه دیدن وخراب شدن عایق بندی انجام شود می اقتدار از یک منشا برق به جهت تغذیه یک‌سری قلم از تجهیزات استعمال کرد. درصورتیکه به هر شکل مراد و اجباری امکان تماس قسمت های هادی در دسترس مدار جدا شده اصلی نصیب های هادی در دسترس مدارهای دیگر وجود داشته باشد، حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی فقط به تجزیه الکتریکی حفاظتی متعلق نیست بلکه به اقدامات حفاظتی که در مورد مدارهای دیگر انجام شده، وابسته است. به طور معمول یک ترانسفورماتور جداساز یا ایزوله یعنی ترانسفورماتوری که نخستین آن به وسیله عایق بندی قابل قبولی از ثانویه انقطاع شده، به مدار جداشده برق می رساند. ولی درصورتی که ضرورتاً سیستم سیم کشی مدار جداشده کلیدی سیستم سیم کشی مدارهای دیگر یک عدد باشد بایستی از کابل های یکسری هسته یا هادی های اصلی روکش عایق در لوله استعمال کرد. 1 – نقطه آنیلینی: نقطه آنیلینی،حلالیت روغن را به جهت مواقعی که در تماس حیاتی آن میباشند نشان می دهد. در خیلی از مورد ها عایق بندی مبنا علاوه بر نقش حفاظت در برابر تماس مستقیم مهم قسمت های برقدار، نقش عایق بندی عملکردی را هم بر عهده دارد. قسمت های برقدار چنان اساسی عایق پوشانده می شوند که فقط در صورت خراب شدن عایق بندی، در دسترس قرار گیرند. در فی مابین انواع اساسی نوارهای الکتریکی، نوار پارچه ای معمولا کاهش مهم خاصیت دی الکتریک کار کشته دارای ربط است، به این مضمون‌ که به جهت مشاغلی که عایق عامل با است، بهترین گزینش نیست. 3- سبب تجزیه ماده عايق و پس ماند کربن شود و درنتیجه مسير هادی در تراز عایق ساخت کند. نوار کپتون کالا عایقی میباشد که در ساخت قطعات الکترونیکی و به عنوان پوشش و ایمن سازی موقتی قطعات مورد به کار گیری قرار می گیرد . خوبتر هست که سیستم سیم کشی مدار انقطاع شده از سیم کشی مدارهای دیگر کاملاً انقطاع باشد، و سیم و کابل قابل انعطاف چنان کارگزاشتن شود که در کل ارتفاع مسیرشان، به ویژه در نقاطی که ممکن می باشد صدمه مکانیکی ببینند قابل دیدن و در دست گرفتن عایق سرامیکی الکتریکی باشند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم کفپوش عایق الکتریکی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر