برج خنک کننده – گروه کارخانجات دماگستر

بدیهی می باشد مونتاژ آخری برجهای خنک کننده دارای قطر بیشتراز 220 سانتی متر در محل پروژه با پرداخت هزینه جداازهم انجام خواهد گردید. افت دمای سیال آب گرم در کولینگ تاور همواره تابع حالت محفظه اقلیم محل کارگزاشتن بوده است. همین دستگاه ها از ظرفیت ۵ بدن تبرید تا ۱۰۰ تن به رخ مونتاژ شده ارائه می شود و از ۱۰۰ تن تا ۱۲۵۰ تن تبرید در محل استقرار مونتاژ خواهد شد. در این تجهیز گرمای آب اساسی تماس مستقیم مهم هوا، به اتمسفر منتقل میگردد. شکل طراحی این نوع برج موجب می شود ۳۰% بازدهی خنک سازی این دستگاه مهم مکش طبیعی متقابل آب و هوا رخ پذیرد. آکنهها آب سرازیر شده از بالای برج را اساسی هوایی که از دربین آن حرکت میکند تماما مخلوط کرده بهطوریکه آب به رخ یک قطره از یک آکنه به سطح آکنه دیگر بوسیله نیروی برج خنک کننده فولاد ثقل خویش میریزد. قطره گیر: قطره گیر ها به دو جور لانه زنبوری و تیغه ای به جهت به کارگیری در انواع برج خمک کننده مورد به کارگیری قرار می گیرند. فاصله و موانع در بین نوک تیغه و سیلندر رشته می بایست مضاعف کمر باشد تا سطح بهره وری به بیشترین مقدار خود برسد. لوور: لوورها از نوع تیغه ای یا لانه زنبوری هستند و فرآورده آن ها می تواند از کامپوزیت، پی وی سی یا پلی اتیلن باشد. این مشخصات حیاتی توجه به نوع و گونه دستگاه، محصول متریال در قطعات جانبی هم قابل تغییر و تحول خواهد بود. متاع برج های خنک کننده بتنی میباشد اما در ایجاد آن ها از مواد دیگری نیز چون آهن گالوانیزه، پلاستیک و فایبر گلاس به کار گیری می شود. هر چه میزان مرحله تبادل حرارت اکثر باشد، مقدار حرارت منتقل شده هم بخش اعظم است. سطح ها خنک کننده یا پکینگ: تراز تبادل حرارت مهمترین جزء در برج خنک کننده است. آب گرم نخست وارد لولههای پره دار و سپس وارد پکینگها می گردد و در طول همین مسیر دارای هوای سرد تبادل حرارتی داشته و آب سرد در تحت برج برج خنک کننده پرتو آبگردان عده میگردد. لوور همگن سازی هوای محل ورود را انجام می دهد و مانع از پاشیدن آب از درون تشک به خارج می شود.

ایندکسر