اکسیژن ساز – خرید دستگاه اکسیژن ساز خانگی

در واقع اساسی حذف نیتروژن، دانسیته اکسیژن دوچندان بالا می رود. در واقع خلوص آن به بیش از 90 تا 95% رسیده و فشار آن 1.5 تا 3 برابر بخش اعظم می شود. ۳- فیلتر ورودی دستگاه اکسیژن ساز وظیفه جذب گرد و غبار موجود در هوای ورودی را بر عهده داشته و قابل شستشو بوده و می باید هر هفته یکبار اساسی آب معمولی فارغ از شوینده شسته و خشک شود. وظیفه همین دو فیلتر جدا کردن گرد و غبار و آلودگی از هوای محل ورود به دستگاه است. در دستگاه اکسیژن ساز نیز به خواسته قطع نمودن نیتروژن و از اکسیژن به کار می رود. وظیفه دیگر آن انتقال نیتروژن انقطاع شده از محیط زئولیت به بیرون دستگاه است. آن گاه آن را به محیط زئولیت منتقل می نماید. کمپرسور تا زمانی این کار را انجام می دهد که دانه های زئولیت همین ستون از گاز نیتروزن اشباع شوند. اکسیژن ساز ثابت با چرخ باشد و در شکل لزوم به راحتی در منزل مهم محیط های درمانی جابجا شود. امروزه دارای زندگی در شهر های شلوغ، کاهش تعداد گیاهان در اطراف محیط زندگی، تغذیه نامطلوب، ارتقاء به کارگیری دخانیات، کاهش تحرک افراد، بسط بیماری کرونا و غیره اشخاص متعددی در گیر مشکلات تنفسی می شوند. اکسیژن ساز از ضابطه دوم نیوتن پیروی می کند، به این معنی که اکسیژنی به محفظه بیشتر نمی کند، تنها مولکول های هوا را جداسازی و اکسیژن را ذخیره می کند. همین مدل از دستگاه صرفا اصلی برق شهری فعالیت می نماید و می تواند به صورت پیوسته اکسیژن را در اختیار بیمار قرار دهد. این دستگاه نیز به شکل پیوسته و هم به شکل پالسی اکسیژن را در دسترس بیمار قرار می دهد و وجه مثبت حیاتی آن وزن قلیل و قابل حمل بودن این دستگاه است. آن گاه همین اکسیژن خالص را اصلی استعمال از یک ماسک منحصر به فرد یا این که نازال که بر روی صورت مریض قرار داراست به سیستم تنفسی و ریه ها می رساند. اجزای اکسیژن ساز و شیوه عملکرد هریک ما را از سیستم دستگاه آگاه تر کرده و باعث می شود محافظت و منش اندازی آن آسان خیس شود. عامل ها متمایز نظیر آسم، کم خونی شدید، بیماری های قلبی، عفونت های ریوی و خلل در سیستم گردش خون می توانند سبب ساز به کاهش مرحله اکسیژن خون شوند. در صورتی که شما هر گونه سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طریق استفاده از دستگاه اکسیژن ساز بدون برق دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر