انواع سیستم تصفیه فاضلاب – Colorab Co

به گزارش ایسنا، بهنام وکیلی امروز در لبه مشاهده از تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران در عده خبرنگاران حجم پساب تولیدی را حدود ۱.۲ میلیارد متر مکعب در سال دانست و افزود: ۷۰ % آب منازل می تواند تبدیل به فاضلاب شود و در تصفیهخانهها گزینه بازیابی قرار گیرد. فقط بر اثر ماندن و آغاز کار گندیدگی گازهای اسیدی تولید شده و مرتبه ی اسیدی فاضلاب کاهش یافته، خاصیت اسیدی پیدا می کند. هر چه سکو ی گرمای گوشه و کنار عمده باشد کار گندیدن و تعفن زودتر رخ می دهد. دمای فاضلاب: به علت اعمال زیستی باکتری های موجود در فاضلاب، جايگاه ی گرمای فاضلاب معمولا اکثر از مرتبه ی گرمای آب در همان محفظه است. مدیرکل دفتر چک بر بهرهبرداری آب و فاضلاب مرزو بوم کلیدی ابلاغ این که در عالم تصفیهخانهها خانگی شده است، گفت: به این معنی که فاضلاب تصفیه شده را میتوانند در آب پاشی فضای سبز منازل خویش آیتم به کارگیری قرار دهند که چنانچه در کشور ما نیز اینگونه بود این همگی منابع آبی افت تصفیه فاضلاب زیستی نمیکرد. • کاربرد دوباره فاضلاب: اساسی دقت به این‌که میزان نمک های معدنی محلول در فاضلاب به مراتب کاهش از آب دریاهای آزاد میباشد و فاضلاب جزو آب های شیرین البته کثیف به حساب می آید، کاربرد دوباره ی فاضلاب تصفیه شده به جای آب شیرین به جهت آب پاشی کشاورزان و فضای سبز به دور شهرها به مراتب مناسب خیس از شیرین نمودن آب دریاهای شور است. • تولید کود: لجنی که از تصفیه ی زیستی فاضلاب بدست می آید، اساسی یه خرده متعددی از ترکیبات شیمیایی مانند نیترات ها، سولفات ها، و فسفات ها است، که بها کودی برای رشد گیاهان دارند. به ابلاغ دیگر جمعیت ذیل پوشش فاضلاب از ۲.۴ میلیون در سال ۱۳۶۸ به ۳۰ میلیون نفر رسیده است. از آنجا که خاک دوچندان رخنه ناپذیر میباشد ، آب از نحوه پوشش گیاهی ناچار می شود ، که به طور موثر آلاینده ها را از میان می برد. کمپانی تصفیه فاضلاب انسانی اقدام به تولید پکیج های تصفیه فاضلاب به جهت مکان های مختلف در ابعاد مختلف می کند. میکروارگانیسم های بیماری زا از نحوه تخلیه فاضلاب های بهداشتی و شهری به جریان های آب درون شده و مصرف همین آب ها در اجتماعات اهمیت پیدایش همه گیری های خطر آفرین باعث مرگ و میرهای وحشتناکی خواهد شد. آنچه در کانال های گردآوری فاضلاب شهری، به اسم فاضلاب خانگی جریان دارد بجز فاضلاب خانگی خالص اهمیت یه خرده فاضلاب بدست آمده از مغازه ها، مغازه ها، تعمیرگاه ها، کارخانه ها، رستوران ها و موسسه هایی نظیر آن ها نیز میباشد که اجبارا در تراز شهر و به طور متفرق وارد کانال های گردآوری فاضلاب می شوند.

ایندکسر