امتیاز ویژه عمان به سرمایهگذاران ایرانی

حساس توجه به اینکه در عمان قانون اهمیت وجود ندارد، قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک و منقطع نمیشوند و شاه بر هر سه قوه احاطه داشته و وظایف آنها را مشخص میکند. وزیر امور خارجه عمان نیز گفت: مطمئناً مهاجرت شما به عمان سفری تاریخی خواهد بود و هدف ها هر دو ملت را محقق خواهد کرد. مرزوبوم قشنگ و سلطان نشین عمان از قرن 17 میلادی پادشاهی خودکفا و مستقل داشته می باشد و در قرن 19 میلادی تبدیل به یکی از از توانا ترین کشورها شده بود البته در قرن بیستم میلادی همین مرز و بوم به تدریج و ذیل تأثیر و رخنه و چیرگی پادشاهی بریتانیا ، قدرت خویش را از دست بخشید و نظیر گذشته مستقل نمی باشد ، عمان اهمیت این که پیوند گسترده نظامی و سیاسی با آمریکا و بریتانیا دارد ، اما سیاست خارجی آزادانه ای را اختیار کرده و نسبتاً کشوری بی طرف به شمار می رود که در چیزی دخالت نمی‌کند و مهم همین که در خاور میانه هست ، سرزمین بی کناره ای محسوب می شود ، در این مملکت نیز نظیر کشورهای عربی دیگر در راستا خلیج عجم ، نفت ، مبداء کلیدی درآمد کشور می باشد که آن را میفروشند و علاوه بر نفت ، کشاورزی و ماهیگیری هم از گزاره منابع با درآمد در این مرزو بوم می باشند ، در سال های اخیر صنعت گردشگری عمان بسیار ترقی کرده و یکی از دیگر از منابع عالی درآمد در همین مرزو بوم به شمار می رود . ابوالفداء مىنویسد: عمان شهر بزرگى هست و لنگرگاهى دارد که کشتی هاى مدرک و هند و چین و زنگبار بدانها درآیند و قصبه آن، صحار، عزل دریاى پارس هست و شهرى بزرگتر از آن نیست. او مىنویسد: عمان شهرها، نخلستان ها و زراعت کارگزار هتل های عمان بسیار دارد. او سمت در آغاز وزیری عمان را هم دارد. ایرانیان دیر باز عمان را «مزون» مىنامیدند. «صحار» شهر و بندرى هست در ساحل دریاى عمان. دو شهر صور و قلهات از شهرهاى عمان بر ساحل دریاى نمک فارس واقع است. یاقوت حموی، عمان را خورهاى عربى بر ساحل دریاى یمن و هند و در اقلیم اول و در مشرق هجر «هگر قدیم» مىداند. در حدود سال میلادی نزاع دربین طرفداران امام و مخالفان او بالا گرفت و با التماس امام مسقط، نیروهای ایرانی به فرمان «نادرشاه» وارد عمان شده، آنگاه از شکست رقیبان در آنجا ماندند. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه هتل در عمان لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر