اروزیل – بازرگانی آسمان تجارت

همین پوششها به کمک فوم سیلیکا (اروزیل 200)با مساحت سطح تقریبی m2/g 200 تغلیظ و ژل گرا می فروش اروزیل در اصفهان شود. پس از همگن شدن در یک سیلوی اختلاط، فوم سیلیکا (اروزیل 200) بسته بندی، نشان دار و انبار می شود. اروزیل به طور موثری از مرطوب شدن و کیک شدن نمک های پراکسو و پرسولفات که معمولا در پودرهای سپید کننده به کارگیری می گردند پرهیز میکند. در شکل تولید قطرات ریز آب در طی فرآیند اختلاط اساسی آیروسل، آن‌ها توسط آیروسل پوشش داده می‌شوند و از عده شدن مجدد آب خودداری می کنند و یک ماده پودر شده (آب خشک) حاصل میشود. در بخش تولید سرامیک، لعاب و کاشی از اروزیل به کارگیری فراوانی میشود. فوم سیلیکا اساسی استفاده از نحوه مجزاسازی در اثر حرارت ایجاد میگردد که در آن تتراکلرید سیلیکون دارای یک اکسیژن در شعله واکنش می دهد و دانه SiO2 رشد میکند. توان مواد متعدد را افزایش می دهد و اجازه میدهد آنها را در تعداد متعددی از برنامههای کاربردی طبق حیاتی نیازهای کاربر گزینه استعمال قرار گیرد. همین فرمان از روش دو مکانیسم در پوششها رخ میدهد. از اروزیل 200 میتوان به تیتر یک دلیل غلیظ کننده و تثبیت کننده در کرم های سپید کننده نیز به کارگیری کرد. اما شایان ذکر هست که اروزیل R972 نیز جزو کدهای پرمصرف این صنعت به حساب میآید که ولی به دلیل خاصیت آبگریزی، همین گرید بیشتر به جهت پوششهایی اهمیت خواص ضد آب مورداستفاده قرار میگیرد. اروزیل از دی اکسید سیلیکون آمورف ریز پراکنده تشکیل شده و تراز آن به وسیله مجموعه های سیلانول بسیار واکنشی که برای واکنشهای شیمیایی در دسترس میباشند پوشانده شده است. پیشبینی میگردد که ترازو بازار جهانی اروزیل از 1.3 میلیارد دلار در سال 2021 به 1.6 میلیارد دلار در سال 2026 برسد، باCAGR ٪5.1 در طول دوره پیشبینی انتظار می رود بازار سیلیس دود در سالیان آتی به برهان افزایش تقاضای آن در صنایع ساختمان و ساختوساز،خودرو و حملونقل، مراقبتهای فردی و زیبایی، خوراک و نوشیدنی، و صنعت های دارویی، شاهد رویش قابل توجهی باشد. اگر چه ارتفاع و شکل این زنجیرها اصلی نیز متعدد است (به آن یک سطح خارجی پهناور دیتا میشود)، ولی ترازو کرهها را می توان در طی فرایند آماده سازی کنترل کرد. قیمت خرید و فروش اروزیل در کشور ایران کلیدی پارامترهای متفاوتی از جمله ارزش ذیل تاثیر قرار می گیرد و نمی اقتدار ارزش مشخصی برای آن تعیین کرد. سیلیس فوم برای تخلیه لیپیدها و هورمونها در سنجشهای Taqman سلولهای تومور کبدی انسان HuH-7 و سلول کبدی انسان HepG2 استعمال میشود.

ایندکسر