آموزش و تربیت سگ با اصول روانشناسی + راهکارهای طلایی

یک مسیر دارای مانع ایجاد نمایید و در انتهای آن چیزی قرار بدهید که سگ اهمیت استفاده از توان بویایی به دنبال یافتن آن باشد. اعتنا نمایید حتی سگهای ریز هم نسبت به انسان ها سریعتر میدوند بدین ترتیب شما اقبال متعددی برای گرفتن او نخواهید داشت و در حقیقت دنبال نمودن سگ مسابقهای میباشد که احتمال پیروز شدن شما در آن زیاد پایین خواهد بود. مواقعی که تمرکز سگ را بهم میریزند از اطراف دور کنید تا حیوان تنها به شما اعتنا کند. به جهت مثال تصور نمایید مهم سگ خود در پارکی در درحال حاضر گردش می‌باشید و ناگهان سنجابی دقت حیوان به را خویش جلب کرده و او به سمت خیابان مالامال از ترافیکی میدود و شما زمان نمیکنید که او را متوقف کنید. اهمیت سگ خود به پیادهروی ببرید، او را به پارک سگها ببرید، یا این که یک تاریخ مشخص کنید و او را ببرید تا با سگ دوستانتان بازی کند. زمانی شما متوجه شوید که پاپی حساس حرکات مشخصی از قبیل بو کردن کف خانه به جهت جستجوی یک نقطه به جهت برطرف کردن حاجت و یا به صورت دایرهوار منش رفتن میخواهد خود را ریلکس نماید در این شرایط وظیفه اصلی شما پیشگیری از برطرف کردن حاجت بر روی قالیها و کف اطاقها است. پس از تعیین اسم سگ آموزش سگ برای داخل شدن نزد شما زمان فراخوانی او، یکی از از فرمانهای پایهای می باشد که همگی سگها باید به خوبی دارای آن آشنا و به مهربانی نسبت به این امر واکنش نشان دهند. فراخوانی – داخل شدن حیوان نزد شما هنگام صدا زدن او – میتواند جلوی مشکلاتی مثل نمونه ذکر شده را بگیرد. چرا سگ می بایست دنبال نمودن پروانه را رها کرده و نزد شما بیاید؟ ممکن است تعقیب کردن او باعث شده که دیر به سر عمل خویش برسید. وی ادامه داد: علاوه بر این، گاهی در محلهای محافظت سگهای ولگرد، عقیمسازی صدق انجام نمی‌شود و منجر ارتقا زاد و ولد همین جور میشوند. اصل این میباشد که سگ بازی قبیح میباشد و شایسته تحقیر و توبیخ. باید ریشه سگ بازی برچیده شود. یک سگ گردان استخدام کنید تا هنگامی که شما در خانه نیستید دارای سگ شما بازی کند و او را به گردش ببرد. براین اساس باید همت نمایید خودتان را مصون نگه دارید و فورا اقدامات درمانی سگ فروشی کابل را انجام دهید. کلیدی همین درحال حاضر در صورتی که خویش را غمگین نشان بدهید بدترین درس ممکن را به حیوان تدریس دادهاید. این رویداد سال گذشته به برهان شیوع کرونا لغو شده بود. به ادله تهاجم روسیه به اوکراین، صاحبان سگهای روسی از حضور در همین روی داد در مرکز منع شده اند. سگی که غرغر می کند، حساس ریاست دارد و دارای همین کار می خواهد شما را بترساند. در هر هم اکنون صحیح همان طور که یک زبان خارجی به جهت ما می تواند به طور کامل غریب به حیث برسد، برای سگها هم همین مسئله شبیه می باشد و سگ نیاز به زمان داراست تا بتواند دارای انسان ها ارتباط بهتری برقرار کند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت خرید سگ خانگی دیوار.

ایندکسر